Raspored pismenog ispita za Poziciju 2. -Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za pripremu podloga- 1 (jedan) izvršilac