Uposlenici Zavoda za javno zdravstvo KS učestvovali na BLS/AED kursu