Informacije za javnost

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe posljednja dva dana prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice.  Prognoza Federalnog Hidrometerološkog Zavoda upućuje na stabilno vrijeme koje pogoduje nakupljanju zagađujućih materija  u zraku.

 Zabilježena  su prekoračenja  prosječnih dnevnih graničnih vrijednosti za 24.10.2019. na tri lokaliteta Otoka (83 µg/m3 ), Ilijaš (79 µg/m3) i Ilidža (53 µg/m3 ).

25.10.2019. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 15:00 sati iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 36 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 70 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža 21 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš 69 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – 50 µg/m3

Automatska stanica – Ivan Sedlo – 14 µg/m3

Preporuke za stanovništvo su da svoje kretanje i boravak na otvorenom  u jutarnjim i kasno poslijepodnevnim satima kada su povećane koncentracije polutanata u zraku svedu na minimum koliko mogućnosti dozvoljavaju a posebno se sugerira rizičnim grupama stanovništva (trudnicama, starijim osobama, hroničnim bolesnicima sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima) smanjeno kretanje i boravak vani.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Sarajevo, 25.10.2019. godine                           

    J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

KANTONA SARAJEVO