Search
Close this search box.

Stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo učestvovali na Prvom Kongresu pedijatara jugoistočne Evrope sa internacionalnim učešćem (4. do 6 oktobra 2019. godine)

Na Prvom Kongresu pedijatara jugoistočne Evrope sa internacionalnim učešćem, koji je održan u organizaciji Udruženja pedijatara u BiH i Univerzitetom zdravstvenih nauka iz Turske od 4. do 6 oktorbra 2019. godine, stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i DZ Kantona Sarajevo su se predstavili sa radom „Rana catch-up imunizacija kao faktor koji doprinosi smanjenju magnitude epidemije morbila: Prikaz slučaja Kanton Sarajevo, 2019. godine“.

A. Bajramović1, A. Junuzović2, A. Pilav1 (1. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, 2. Dom zdravlja Kantona Sarajevo).

U radu su prikazane epidemiološke karakteristike epidemije morbila u Kantonu Sarajevu koja je trajala od januara 2019. godine, kao i rezultati provedene catch-up imunizacije nevakcinisanih u ciljnim populacijama za MRP 1 i MRP 2 vakcinu. U jeku epidemije je obuhvat MPR 1 za ciljnu skupinu (12 do 24 mjeseca života) bio čak 94%, a obuhvat MPR 2 u prvih 5 mjeseci 2019 godine za ciljnu skupinu (od 5 do 6 godina života) bio 91,3%. Uporedo sa rastom broja oboljelih, u tom periodu, Zavod za javno zdravstva Kantona Sarajevo i Kantonalno Ministarstvo zdravstva su intenzivirali  aktivnosti u smislu pojačanog nadzora nad pojavom ove bolesti, a služba za zdravstvenu zaštitu školske i predškolske djece Doma zdravlja Kantona Sarajevo je provodila vakcinaciju na najefikasniji mogući način. Još jednom je istaknuto da vakcinacija predstavlja jedinu efektivnu mjeru u borbi protiv ove bolesti, kao i kontinuirano provjeravanje vakcinalnoga statusa. Potrebno je postići obuhvat vakcinama do 95%, što je moguće kroz uspostavu stalne kampanju zagovaranja o vakcinama, na čemu će se kontinuirano nastaviti raditi.

Prezentacija Morbili