Search
Close this search box.

Počinje sezona grijanja u Kantonu Sarajevo – preporuke za stanovništvo

Obzirom na to da je prethodnih dana prosječna dnevna temperatura zraka u Sarajevu bila ispod 120C, od subote, 5.oktobra, započela je sezona grijanja, te shodno tome obavještavamo stanovništvo da se može očekivati povećanje koncentracije štetnih polutanata u zraku (naročito PM10) u jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima. U slučaju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti štetnih polutanata u zraku, upozoravaju se građani da se pridržavaju preporuka vezanih za ponašanje u vezi s aerozagađenjem. Preporuke za stanovništvo u takvim trenucima su da svoje kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum koliko mogućnosti dozvoljavaju, a posebno se sugeriše rizičnim grupama stanovništva (hronični bolesnici sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima, stariji, trudnice i djeca) i da izbjegavaju dugotrajan i teži napor.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.