Search
Close this search box.

Informacija o epidemiološkoj situaciji vezano za kretanje oboljenja od morbila na području Kantona Sarajevo

U periodu od 18.01.2019. – 07.10.2019. godine J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo zaprimio je ukupno 868 prijava lica oboljelih od morbila.

U ovom periodu najviše prijava je dostavljeno iz zdravstvenih ustanova sa područja općine Novi Grad (318), zatim slijede općina Ilidža (169), općina Novo Sarajevo (154) i Općina Centar (110), što je u korelaciji sa brojem stanovnika ovih općina.

Najviše oboljelih je prijavljeno iz dobne skupine 2-5 godina (283), zatim iz dobne skupine 1-2 godine (118), zatim slijedi dobna skupina 8-14 godina (102). Oboljeli iz ove tri dobne skupine čine skoro 2/3 ukupnog broja oboljelih.

Od ukupnog broja prijavljenih oboljelih u periodu 18.01.2019. – 07.10.2019. godine 801 oboljeli nije bio vakcinisan vakcinom protiv morbila, sto čini više od 92%.

25 oboljelih je bilo nepotpuno vakcinisano, samo sa jednom dozom vakcine, kod 34 oboljela bio je nepoznat vakcinalni status.

Prvi slučaj laboratorijski potvrđenog oboljenja od morbila prijavljen je 18.01.2019. godine.

Najveći broj prijavljenih oboljelih od morbila bio je u jedanaestoj sedmici, u odnosu na sedmicu kada je prijavljen prvi slučaj oboljenja, odnosno od 25.03. – 31.03. 2019. godine.

Od ukupnog broja oboljelih koji su prijavljeni u razdoblju 18.01.2019.-07.10.2019. godine  139 oboljelih je hospitalizirano.

Od ukupnog broja prijavljenih oboljelih od morbila u periodu 18.01.2019.-07.10.2019. godine prijavljen je jedan smrtni slučaj imunokompromitiranog djeteta sa komorbiditetom.

U periodu od 19.08. 2019. – 07.10.2019. godine J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo nije zaprimio niti jednu prijavu lica oboljelog od morbila, te se može zaključiti da pojava ovog oboljenja nema više epidemijski tok.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti provoditi sve zakonom predviđene preventivne mjere, pratiti kretanje oboljevanja od morbila, kao i od ostalih zaraznih bolesti obaveznih prijavljivanju, te o tome redovno sačinjavati sedmične biltene o kretanju zaraznih bolesti na području Kantonaa Sarajevo, a po potrebi informirati relevantne institucije.