Search
Close this search box.

U Općini Centar organizirana akcija besplatnog mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka

U povodu Svjetskih dana zdravlja, kao i Svjetskog dana srca koji se obilježavaju svake godine u septembru, Zdravstveni savjet Općine Centar i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u svrhu edukacije, unapređenja i zaštite zdravlja organizovao je dvodnevnu akciju pod nazivom „Mjerenje šećera u krvi i mjerenje tlaka“.

Akcija besplatnog mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka, kao i savjetovanje građana kako da očuvaju zdravlje srca, provedena je u nedjelju, 29. septembra 2019. godine ispred knjižare ”Svjetlostkomerc”  (Muhameda Kantardžića 3) i u ponedjeljak, 30. septembra u prostorijama Općine Centar (Mis Irbina 1).

Tokom jučerašnje akcije stručno medicinsko osoblje je u razgovoru sa uposlenicima i građanima promoviralo zdravu ishranu i značaj fizičke aktivnosti, te su im davali korisne preporuke i savjete kao i propagandni materijal o dijabetesu.

Obilježavanje 29. septembra – Svjetskog dana srca ima za cilj da doprinese podizanju svijesti o važnim temama vezanim za zdravlje, čime bi se skrenula pažnja na prioritetna područja u zdravstvenoj zaštiti pojedinca. Ključ postizanja navedenog cilja je osigurati da svako može dobiti potrebnu skrb, kada mu je potrebna, upravo u svojoj lokalnoj zajednici. Jačanje primarne zdravstvene zaštite je najefikasniji način postizanja univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom.