Search
Close this search box.

Pušten u rad analizator žive

U cilju pružanja što kvalitetnijih zdravstvenih usluga J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo putem planiranja i učešda u raznim projektima pokušava unaprijediti sve segmente svoje djelatnosti od kojih je jedna i obnavljanje  opreme i pradenje trendova kroz laboratorijsku dijagnostiku mikrobiološkog i fizičko hemijskog laboratorija.

Jedan od takvih uspješno realiziranih projekata je i projekat koje je podržalo resorno Ministarstvo zdravstva i Vlada Kantona Sarajevo a tiče se nabavke i puštanja u rad analizatora žive. Princip rada ovog instrumenta je termalna dekompozicija uzorka, amalgamacija i atomska absorpcija kao način detekcije, standardna metoda US EPA 7473. Namjena ovakvog instrumenta je prvenstveno ispitivanje i monitoring sadržaja žive u uzorcima voda za pide, prirodnih izvorskih i mineralnih voda, uzoraka hrane, predmeta opde upotrebe. !nalizator žive je instrument koji omogudava detekciju i određivanje i vrlo niskih koncentracija žive (0,003 nanograma žive) u tečnim, čvrstim i gasovitim uzorcima bez predhodne dugotrajne pripreme uzoraka čime se smanjuje mogudnost kontaminacije uzoraka i značajno ubrzava sam proces ispitivanja. Smanjena je i potreba za vedim količinama uzoraka – za tečne uzorke je dovoljno 1,5 ml a za čvrste 1,5 g. Pri tome su troškovi repromaterijala i održavanja svedeni na minimum.

Provedena je instalacija, kalibracija instrumenta i edukacija kadra čime su se ispunili svi potrebni uslovi za kontinuiran rad na ovom instrumentu.

Nadamo se da de Zavod putem učešda u ovakvim projektima nastaviti svoj kontinuitet unapređenja kvaliteta pružanja usluga sa svim svojim kapacitetima prostornim i kadrovskim i u bududnosti.