Search
Close this search box.

Sekcija specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva objavila prvi broj e-biltena “Glas javnog zdravstva”

Sekcija specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva, Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH, objavila je prvi broj e-biltena “Glas javnog zdravstva”.

Cilj pokretanja e-biltena je prikazati i dati na uvid stručnoj i naučnoj javnosti, ali i donosiocima odluka na svim nivoima vlasti, kao i široj populaciji, aktuelnu situaciju sistema zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U prvom broju e-biltena “Glas javnog zdravstva” objavljeni su stručni tekstovi i radovi koji predstavljaju analizu situacije zdravstvenog kadra u javnom sektoru zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, te informacije i obavještenja o važnim događajima i aktivnostima u oblasti javnog zdravstva u Federaciji BiH.

Kliknuti na sliku za više detalja