Search
Close this search box.

Unapređenje obuhvata imunizacije u Kantonu Sarajevo

U Domu zdravlja Kantona Sarajevo, na lokalitetu Vrazova, 24.07.2019. godine održan je sastanak sa temom „Unapređenje obuhvata imunizacije u Kantonu Sarajevo“.  Ovo je prvi u nizu planiranih obilazaka svih vakcinalnih punktova na svih devet lokaliteta Doma zdravlja Kantona Sarajevo. Sastanku su prisustvovali ljekari predškolskog i školskog dispanzera te odgovorne sestre i medicinski tehničari koji rade na imunizaciji djece.

Prezentatori iz J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo su prezentovali sljedeče teme:

  1. „Kalendar imunizacije“
  2. „Doktrine imunizacije“
  3. „Vođenje evidencija imunizacije“

Prisutni su upoznati sa izmjenama programa obavezne imunizacije u odnosu na stari program, te im je podjeljen promotivni materijal – Čuvanje vakcina i postupak s otvorenim bočicama vakcina i postupak u slučaju prekida „hladnog lanca“, u skladu sa Naredbom o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2019. godini „Službene novine FBiH“ br. 26/19

Cilj ovih sastanaka je daljne unapređenje programa obavezne imunizacije djece na području Kantona Sarajevo.