Informativno-edukativna radionica o revidiranim individualnim zdravstveno-statističkim obrascima vezanim za prijavljivanje malignih neoplazmi

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je 15.07.2019. godine održao informativno-edukativnu radionicu iz oblasti vođenja individualnih obrazaca vezanih za prijavljivanje malignih neoplazmi. Na radionici su prezentirani obrasci Prijave malignih neoplazmi sa uputstvima za vođenje i dostavljanje, a u skladu sa „Zakonom o evidencijama iz oblasti zdravstva“ (Službene novine FBiH br. 37/12) i pripadajućem Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/18).

Radionica je organizovana sa ciljem daljnjeg unapređenja načina i postupka prijavljivanja i popunjavanja Prijava malignih neoplazmi, što će doprinijeti boljoj analizi podataka, praćenju trendova i definisanju pravaca kako bi se podržali programi prevencije i kontrole malignih neoplazmi.

Na radionici su učešće uzeli i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine koji su prezentirali novo softwersko rješenje za zdravstveno-statističko izvještavanje u Federaciji BiH.

Informativno-edukativna radionica o Prijavi malignih neoplazmi je organizovana za predstavnike Doma zdravlja Kantona Sarajevo – direktore općinskih domova zdravlja, odgovorne medicinske sestre/tehničare, šefove službi obiteljske medicine i odgovorne medicinske sestre i tehničare službi, timove službe za palijativnu njegu i predstavnike Službe za kvalitet Doma zdravlja Kantona Sarajevo.