Search
Close this search box.

Informacija o mjerama koje se poduzimaju u cilju prevencije i kontrole epidemije morbila u Kantonu Sarajevo (januar-juli 2019. godine)

Za šest mjeseci, od 18.01.2019. godine zaključno sa 12.07.2019. godine, Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ukupno je prijavljeno 854 slučaja oboljelih od morbila i jedan smrtni slučaj. Zabilježena je kumulativna stopa obolijevanja od 204/100.000 stanovnika. Najveći broj prijavljenih oboljelih je iz Opštine Novi grad (315), zatim iz Opštine Novo Sarajevo (149), potom slijedi Opština Ilidža (168), Opština Centar (106), Opština Vogošća (53), Opština Stari Grad (39), Opština Ilijaš (11) i Opština Hadžići (11), te Trnovo (2). Uviđa se jasan tren pada broja oboljelih, posebno od 21. sedmice (od početka juna 2019. godine).

Od registrovanih slučajeva, najveći broj oboljelih je u dobnoj skupini od 2 do 5 godina života, što je ciljna skupina za vakcinisanje prema Programu obavezne imunizacije u Federaciji BiH, što je nesumnjivo posljedica neredovnoga vakcinisanja ili odlaganja redovnoga vakcinisanja. Pokrivenost trovalentnom primovakcinom protiv morbila, parotitisa i rubele (MRP) koja se prima u 13. mjesecu života je, u Kantonu Sarajevo, u posljednjih nekoliko godina, tačnije od 2015. godine značajno opadala, iako je 2014/2015. godine bila epidemija morbila u Kantonu Sarajevo. U tom periodu obuhvat primovakcinacije MRP je bio 61,2%. Najniži obuhvat, prema raspoloživim podacima, je onaj iz 2017. godine, kada je iznosio za primovakcinaciju 40,1%, što je dodatno otežavalo situaciju po pitanju širenju morbila. Niska rutinska pokrivenost imunizacijom i niska svijest zajednice o korištenju dobrobiti imunizacije kao preventivne mjere uzrokovala je pojavu ove epidemije.

Ono što je upozoravajuće je skoro 10% oboljelih u dobi ispod jedne godine života, što govori u prilog nevakcinisanih majki, odnosno novorođena djeca nisu dobila pasivni imunitet od vakcinisanih majki. Skoro 24% oboljelih pripadaju populaciji odraslih, od 19 i više godina starosti, gdje je najviše oboljelih u starosnoj skupini od 31 do 35 godina i 26 do 30 godina, što ima objašnjenje u propuštenim vakcinacijama u prethodnom periodu ili o nepotpunom vakcinisanju, gdje ulaze i kohorte djece rođene u toku ratnoga perioda.

Pojavnost oboljenja u starijim životnim dobima govori o generacijama koje su u prethodnom periodu vakcinisane jednom dozom vakcine protiv morbila, što bilo postavljeno u prethodnom Programu obaveznih imunizacija, prije 1992. godine, na ovim prostorima.

Prema rezultatima provedenih anketa, od ukupnog broja prijavljenih slučajeva, 92,1% je nevakcinisanih, nepotpuno vakcinisanih je bilo 25 (2,9%), sa nepoznatim vakcinalnim statusom bilo je 33 oboljelih (3,9%), a iz skupine vakcinisanih bilo je 7 oboljelih (0,8%).

Kretanje epidemije u prethodnih 26 sedmica pokazuje trend rasta do 11-te sedmice (25.03. do 31.03.2019. godine), a nakon toga se uviđa lagani trend pada. Naravno, podaci se interpretiraju na osnovu dostavljenih prijava i zavisi od ažurnoga dostavljanja prijava u Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, gdje se podaci svakodnevno unose.

Poduzete aktivnosti od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u epidemiji morbila u Kantonu Sarajevo – period 18.01.2019. do 12.07.2019. godine

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je od februara mjeseca 2019. godine intenzivirao aktivnosti u smislu pojačanog nadzora nad pojavom ove bolesti, u skladu sa svojim nadležnostima iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u FBiH (Sl. Novine FBiH 29/05).

Shodno zakonskim i stručnim doktrinarnim postupanjima u slučaju epidemija zaraznih bolesti, blagovremeno su poduzete i provedene su, i provode se, protuepidemijske mjere, a to je:

 1. Aktivni epidemiološki nadzor i epidemiološko ispitivanje,
 2. Izolacija oboljelih i monitoring kontakata,
 3. Vakcinacija izloženih, osjetljivih,
  • Izvršenje uvida u kartone imunizacije radi prikupljanja podataka o procjepljenosti,
  • Telefonskim putem ili usmeno pozivanje roditelja nevakcinisane ili nepotpuno vakcinisane djece (obavezan program imunizacije)
 4. Prijavljivanje (prema smjernicama iz Plana eliminacije morbila i rubele – SZO), zdravstveno vaspitanje i informisanje.

Epidemija morbila uzima zamah u 7. sedmici (25.02. do 03.03.2019. godine), kada je pripremljena Informacija o epidemiološkoj situaciji i epidemiji morbila na području Kantona Sarajevo i upućena Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i svim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo. Istovremeno je Domu zdravlja Kantona Sarajevo upućen dopis sa instrukcijama za poziv roditeljima/starateljima za obavljanje imunizacije djece koja su propustila jednu ili obje doze MRP vakcine prema Naredbi o obaveznoj imunizaciji u Federaciji BiH.

U prethodnom periodu rađena je svakodnevna komunikacija i koordinacija sa Domom zdravlja Kantona Sarajevo, posebno sa pedijatrijskim službama i službama školske medicine u općinskim domovima zdravlja, a vezano za povećan obim vakcinisanja. Napominjemo da vakcine za Program obaveznih imunizacija u FBiH, prema članu 11. stav 1. alineja 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Sl. Novine FBiH, 46/10) obezbjeđuje Federacija Bosne i Hercegovine iz budžeta Federacije BiH. Institucija koja vrši nabavku svih vakcina uključujući i MRP vakcinu jeste Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Ističemo jako dobru saradnju i koordinaciju sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Od ukupnog broja prijavljenih slučaja, hospitaliziranih pacijenata je bilo je 138, o čemu KCUS – Klinika za infektologiju redovito, na dnevnoj bazi, informiše Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

U Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajeva se svakodnevno vrši unos prispjelih prijava zaraznih oboljenja, a redovito, sedmično, tačnije petkom do 16.00 sati, se vrši objavljivanje osnovnih podataka o kretanju epidemije. Podaci se objavljuju na web stranici Zavoda – www.zzjzks.ba.

Vakcinisanje

U januaru 2019. godine aplicirano je 385 vakcina za planirane obje dobne skupine, u februaru 630 doza dok je u martu 2019. godine aplicirano 3691 doza. Do 30.06. 2019.god. ukupan broj vakcinisanih je 7756.

Obuhvat za MRP 1 dozu u prvih pet mjeseci 2019. godine, kada je rađena intenzivna imunizacija, za ciljnu skupinu je iznosio 94% i 3 puta veći (307%) za planiranu djecu druge dobne skupine. Obuhvat za MRP 2 dozu u prvih pet mjeseci 2019. godine, kada je rađena intenzivna imunizacija, iznosio je 91,3% za ciljnu skupinu djece i dva puta veći (200%) za planiranu djecu druge dobne skupine.

Ovim je u Kantonu Sarajevo napravljen veliki uspjeh u zaštiti zdravlja stanovništva, posebno dječije populacije, zbog njihove značajnije vulnerabilnosti za ovo oboljenje. Svi učesnici ovoga procesa u sistemu zaštite zdravlja u Kantonu Sarajevo dali su veliki doprinos. Napokon o epidemiji možemo razgovarati kroz uspjeh u obuhvatu vakcinacijom, a ne samo kroz negativne pokazatelje, broja oboljelih i komplikacijama, sa snažnom preporukom da nastavimo na ovaj način, kako bi dostigli visok obuhvat imunizacijom u Kantonu Sarajevo, a prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Provedene promotivne aktivnosti

 • Pripremljene promotivne letke i brošure za vrtiće i škole sa osnovnim informacijama o oboljenju i potrebi vakcinisanja
 • Organizovanje predavanja  „Epidemiološki aspekti imunizacije“ o značaju vakcinacije, na poziv Zdravstvenoga vijeća općine Centar na lokalitetima Centar za zdravo staranje Općine Centar i u Srednjoj medicinskoj školi „Jezero“; online direktni prenos prezentacija i odgovori pratiocima Facebook portala
 • Učestvovanje na IX Forumu obiteljske medicine Sarajevo, 12-13.04.2019.godine
 • Na svim lokalitetima svakodnevno savjetovanje pedijatara, roditelja-staratelja o mogućnostima prevencije obolijevanja od morbila
 • Razvoj projektne ideje za poboljšanjem promocije vakcinacije djece protiv dječijih preventabilnih bolesti iz Programa obavezne imunizacije sa UNICEF uredom za BiH za podršku u štampanju materijala za promociju vakcinacije, uspostave Info pulta za vakcinopreventabilne bolesti u općinskim domovima zdravlja i priprema vakcinalnih kartona za novorođenu djecu u Kantonu Sarajevo
 • Redovito obraćanje medijima sa informacijama o epidemiji morbila u Kantonu Sarajevo, po zahtjevima (50 obraćanja)
 • Zajednička press konferencija Kantonalnoga ministarstva zdravstva, Katonalnoga ministarstva obrazovanja i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 16.03.2019. godine i poziv na vakcinisanje djece
 • Na obilježavanju Svjetske sedmice imunizacije od strane FZZJZ i FMZ u zadnjoj sedmici aprila 2019. godine, dr Anisa Bajramović spec epidemiologije, Voditelj Odjela za imunizaciju, je proglašena „Herojem imunizacije“ od strane FZZJZ
 • Obilježena sedmica imunizacije u JU DZ KS u organizaciji JU ZZJZKS, u prostoriji Sale za sastanke u JUDZ KS lokalitet Centar.

Aktuelna epidemija morbila u Kantonu Sarajevo se uklapa u sliku kretanja morbila u zemljama u okruženju, kao i u Evropskom regionu (Italija, Srbija, Rumunija). Morbili su u porastu cijeloj Evropi, upravo zbog niske stope vakcinisanja u većini zemalja, i snažne preporuke Svjetske zdravstvene organizacije su da se pristupi dodatnim imunizacijama stanovništva, te se o tim rješenjima treba diskutovati i u Bosni i Hercegovini, paralelno sa razvijanjem strategija za ovaj način imunizacija stanovništva. Isto tako, potrebno je obratiti pažnju na pripremu zdravstvenih ustanova za ovakve vrste epidemija, što bi zahtjevalo pripremu izolacionih prostora, kao i nabavku odgovarajuće opreme kod komplikacija zaraznih oboljenja (respiratori, zaštitna oprema, izolacioni prostori, definisanje algoritama postupaka i puta pacijenta).

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo kontinuirano provodi nadzor i kontrolu nad pojavnošću epidemije morbila u Kantonu Sarajevo, u koordinaciji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, obzirom da se slučajevi morbila javljaju i u drugim kantonima Federacije BiH. Shodno zakonskim obavezama i doktrinarnim pristupima, Zavod će nastaviti da prati kretanje epidemije, koordinira, nadzire i usmjerava aktivnosti i o tome redovito izvještava Ministarstvo zdravstva Kantona i Vladu Kantona Sarajevo.

Ova informacija je dostupna na web stranici Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo – www.zzjzks.ba