Zdravstvena ispravnosti vode za piće na području Kantona Sarajevo

Tragom posljednjih informacija u medijima, te sve učestalijih pitanja vezano za zdravstvenu ispravnost vode za piće dajemo sljedeće saopštenje:

Odjel Komunalne higijene Radne jedinice za zaštitu i unaprijeđenje životne sredine JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, u svrhu monitoringa, redovno mjesečno vrši uzorkovanje vode iz sistema centralnog gradskog vodovoda (JKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo) i lokalnih vodovoda na području opština Centar, Ilidža, Novi Grad i Vogošća, a laboratorije za sanitarnu mikrobiologiju i sanitarnu hemiju Zavoda vrše ispitivanja tih uzoraka, te uzoraka koje donose uposlenici JKP Komunalac Hadžići za potrebe tog distributera. Tačke uzorkovanja se određuju prema higijensko-epidemiološkoj procjeni, te metodom slučajnog uzorka, na frekventnim mjestima i istočištima koje koristi veći broj ljudi. Analize se vrše prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Sl.Glasnik BiH“ Br. 40/10, 30/12, 62/17), Anex II – praćenje.

JKP „Trnovo“, Trnovo i JKP „Vodostan“ Ilijaš svoje obaveze izvršavaju preko Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, te Zavod zajavno zdravstvo Kantona Sarajevo nema uvid u zdravstvenu ispravnost vode sa tih područja.

Redovnim mjesečnim izvještajima o provedenim aktivnostima izvještava se Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Dosadašnji rezultati ispitivanja iz centralnog gradskog vodovoda nisu pokazali nikakva odstupanja ispitanih parametara.

Rezultati ispitivanja na lokalnim vodovodima sporadično pokazuju, uglavnom mikrobiološka odstupanja, što je i za očekivati obzirom na neuređen sistem vodozaštitnih zona na tim rezervoarima.

U slučaju pozitivnog odnosno, nalaza koji ne odgovara jednom ili više uslova Pravilnika, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, u svrhu zaštite zdravlja stanovništva odmah obavještava Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kanton Sarajevo.

Osim toga, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo, u sistemu samokontrole vrše osnovne, periodične-proširene analize i analize na indikatorske parametre shodno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. Glasnik BiH 40/10; 30/12; 62/17). Rezultate analiza u formi godišnjeg izvještaja dostavljaju Federalnom ministarstu zdravstva.

Sarajevo, 04.07.2019.g. J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO