Search
Close this search box.

Zdravstveni rizici i zdravstvene preporuke na bazenskim kupalištima

Osim osvježenja i velikog broja zdravstvenih prednosti kupanje i rekreacija u vodi nosi sa sobom određene zdravstvene rizike, te je zato važno kod  stanovništva razviti „kulturu“ ponašanja, a od vlasnika bazenskih kupališta  zahtjevati da isti ispoštuju sanitarno- higijenske i  tehničke mjere predviđene zakonskom regulativom.

Osobe kojima se ne preporučuje korištenje bazena

Osobe koje boluju od upale oka, uha i disajnih puteva, crijevnih, kožnih i spolnih bolesti, osobe sa otvorenim ranama, zatim osobe sa nepravilo održavanim pirsinzima, osobe oslabljenog imunog sistema.

Opasnosti po zdravlje

Osim rizika od utapanja i povreda na bazenskim kupalištima, uvijek postoji rizik i sa higijensko-epidemiološkog aspekta. Infekcije povezane sa rekreacijskim kupanjem  su crijevne infekcije koje  uzrokuju želučane i probavne tegobe, upale sluznice oka (tzv. kupališni konjunktivitis), upale uha zbog zadržavanja nečiste vode u uhu (plivačko uho), upale kože, upale disajnog sistema, infekcija mokraćnih puteva , enteroviroze koje uzrokuju bolesti s temperaturom i osipom, „bolest šaka stopala i usta“ te među ostalim i serozni meningitis.

Hlor u bazenima, koji se koristi kao dezinfekciono sredstvo i uveliko pomaže u zaštiti zdravlja kupača, kod osjetljivih osoba može loše uticati kožu, sluznice ili kosu, u vidu  iritacije očiju te peckanje u nosnim putevima ili u ustima, kao i nadraženost kože. Prečesto i dugotrajno kupanje u bazenima generalno nije preporučljivo zog nusprodukata dezinfekcije.

Bonton na bazenu

Korisnici bazena moraju se pridržavati osnovnih higijenskih pravila kako bi se održala zdravstvena sigurnost i prevenirale bolesti.

Obavezno je:

  • Tuširanje prije ulaska i nakon izlaska iz bazena
  • Nakon tuširanja pažljivo obrišite cijelo tijelo, a posebno pazuhe, prepone i područja između nožnih prstiju
  • Dezinfikovati stopala u dezobarijeri koja je hiperhlorisana
  • Voditi djecu redovno u toalet i redovno im mijenjajti pelene
  • Koristiti kapu za plivanje, naočare, a po potrebi i zaštitne čepiće za uši.

Svako bazensko kupalište u zakonskoj je obligaciji da na vidnom mjestu ima istaknut zadnji analitički izvještaj kao dokaz zdravstvene ispravnosti bazenske vode prema „Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda“ (Službenim novinama Kantona Sarajevo br. 50/18).

Zdravstveno ispravna voda za kupanje  jedan je od prioriteta u sprečavanju bolesti koje se prenose vodom, a kultura i samodisciplina kupača važni su faktori u održavanju sigurnosti.