Search
Close this search box.

Informacija za javnost vezano za obojenje Vogošćanskoga potoka

Dana 14.06.2019. godine došlo je do pojave intenzivnog plavog obojenja u Vogošćanskom potoku. Ekipe Radne jedinice za zaštitu i unapređenje životne sredine Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo su dana 15.06.2019. godine izašle su na teren, snimile stanje i uzeli uzorke vode za piće iz lokalnih vodovoda ¨Blagovac¨ i ¨Tihovići¨ kao i gradskog vodovoda u općini Vogošća kod krajnjih korisnika. Na lokalitetu lokalnog vodovoda ¨Blagovac¨ uzeta su dva uzorka (iz rezervoara i kod krajnjeg korisnika jer je područje pod redukcijom vode),  jedan uzorak uzet je kod krajnjeg korisnika lokalnog vodovoda ¨Tihovići¨ kao i jedan uzorak gradskog vodovoda iz ugostiteljskog objekta u neposrednoj blizini.

Prilikom uzorkovanja mjeren je rezidualni hlor/ hlor dioksid kao i fizičke osobine uzoraka vode za piće (izgled, boja mutnoća). Uzorci su uzeti za mikrobiološko i fizičko hemijsko ispitivanje u cilju provjere zdravstvene ispravnosti vode za piće (Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Aneks I, Dio C (Sl. gl. BiH 40/10,62/17). Urađene su analize za fizičko- hemijske parametre i preliminarni rezultati ne pokazuju nikakvo odstupanje od uobičajenih koncentracija. Finalni rezultati ispitivanja će biti poznati tokom sredine sedmice nakon završetka svih ispitivanja.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama. Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti Zavodu putem mail adrese gzavod@.bih.net.ba ili putem telefona 033 625 917.