Search
Close this search box.

Vektorske bolesti – kako se zaštiti od uboda krpelja

Klimatske promjene i tropske vrućine, koje su posljednjih godina sve češće u Bosni i Hercegovini, stvaraju uslove za razvoj bolesti koje nisu bile ranije prisutne na našem području. Uslovi visoke temperature i velike vlažnosti koji su prisutni već duži vremenski period na našem području pogoduju pojavi velikog broja insekata (vektora), prenosnika različitih oboljenja (vektorske bolesti).

U sklopu serije predavanja, u suradnji sa Udruženjem majka i dijete „Bombon“ te Institutom za majku i dijete, dana 13. juna 2019. predavači iz J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo su održali edukativno predavanje na temu Vektorske bolesti – kako se zaštiti od uboda krpelja. Putem Facebook live stream-a date su adekvatne preporuke i informacije o tome kako se zaštiti od uboda krpelja, bolestima čiji su prenosnici krpelji, te šta učiniti kod uboda krpelja. Ovim želimo poslati poruku mogućih opasnosti koje krpelji nose te kako se od njih zaštiti.