Search
Close this search box.

Kalendar obaveznih imunizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine 2019. godina

Kalendar obaveznih imunizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine sadrži pregled svih obaveznih vakcina i revakcina koje dijete treba primiti u djetinjstvu i ranoj adolescenciji, kako bi bilo zaštićeno od vakcinopreventabilnih bolesti.

Kalendar imunizacije za 2019. godinu

Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2019.godini.(Sl.Novine FBiH 26/19)