Search
Close this search box.

Mikrobiološka analiza vode javnih i hair česmi na području općine Stari Grad

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić i direktorica Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Aida Pilav potpisali su Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza pri realizaciji projekta „Registracija i kontrola zdravstvene ispravnosti vode javnih i spomen/hair česmi na području općine.

Projektom je predviđen zajednički obilazak svih česmi na području općine Stari Grad. Bit će urađena fotografisanje, mapiranje i otvaranje zasebnog kartona sa neophodnim podacima o svakoj česmi sa prijedlogom obima analize vode, uzorkovanje vode sa svih javnih i spomen/hair česmi, te mikrobiološka i fizičko-hemijska analiza vode. Na kraju je planirana izrada izvještaja koji će podrazumijevati podatke za svaku pojedinačnu česmu sa prijedlogom mjera, te izrada konačnog izvještaja sa prezentacijom i prijedlogom za nastavak aktivnosti i redovne analize u svrhu zaštite zdravlja stanovništva.

Ovaj projekat će u potpunosti sa oko 6.000 konvertibilnih maraka finansirati Općina Stari Grad Sarajevo.

Preuzeto sa : http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=8598