Search
Close this search box.

5. maj – Svjetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama

Operite svoje ruke – spasite živote!

Svake godine obilježava se Svjetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama u skladu sa kalendarom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a u okviru kampanje “Sačuvajte živote – operite svoje ruke”. Na ovaj dan provodi se kampanja u koju su pozvane bolnice i zdravstvene ustanove širom svijeta na sudjelovanje u globalnoj inicijativi, kako bi nastavili podizati svijest o higijeni ruku, promovisali akcije za brigu o bolesniku te smanjiti infekcije povezane s zdravstvenom brigom.

Kampanja predstavlja značajan dio edukacije zdravstvenih radnika, posvećene poboljšanju i održavanju higijene ruku na pravi način i u pravo vrijeme, kako bi se na adekvatan način smanjio broj bolničkih infekcija u zdravstvenim ustanovama.

Cilj obilježavanja ovog dana je skretanje pažnje da je neophodno konstantno sprovoditi:

 • Program edukacije i motivacije zdravstvenih radnika;
 • Kontrolisati pridržavanje preporuka o pravilnoj higijeni ruku;
 • Informisati pacijente i članove njihovih porodica o postojećim protokolima higijene ruku;
 • Postaviti higijenu ruku kao prioritetan problem zdravstvenih ustanova i obezbijediti finansijsku podršku;
 • Obezbijediti dovoljne količne sredstava na bazi alkohola za higijenu ruku;
 • Uvesti multidisciplinarni program koji će kod zdravstvenih radnika poboljšati poštovanje preporuka i protokola za pravilnu higijenu ruku;
 • Posebno insisitirati na poštovanju preporuka pravilne higijene ruku zdravstvenog osoblja na odjeljenjima intenzivne njege;
 • Obezbijediti preparate na bazi alkohola na ulazu u sobe pacijenata, pored kreveta i na drugim dostupnim mjestima, kao i džepna pakovanja istih;
 • Voditi računa o bezbijednom lagerovanju sredstava na bazi alkohola, jer su zapaljiva.

Temeljni cilj Svjetskog dana higijene ruku u zdravstvenim ustanovama je:

podsjećanje na značaj higijene ruku u prevenciji bolesti.

Osnovne poruke Svjetskog dana higijene ruku su:

 • Pranje ruku sapunom je spasonosna mjera koja je i tehnološki i finanasijski dostižna svim zemljama i svim zajednicama;
 • Pranje ruku samo vodom nije dovoljno;
 • Pranje ruku sapunom je pojedinačno najisplativija zdravstvena intervencija;
 • Pranje ruku sapunom redukuje učestalost pojave bolesti: dijareje, akutnih respiratornih infekcija, intestinalnih infekcija i infekcija kože i očiju;
 • Efektivna promocija zahtjeva razumijevanje ponašanja ljudi i načina motivacije za promijenu ponašanja;
 • Partnerstvo javnog i privatnog sektora je dobar pristup u postizanju promijena ponašanja ljudi.

Higijena ruku u pravom trenutku spašava živote;
Higijena ruku u zdravstvenim ustanovama je spasila milione života u poslednjih nekoliko godina;
Higijena ruku je jedan od najznačajnijih pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite;
Zdravstveni problemi među kojima su i bolničke infekcije, iako često neprepoznate, dešavaju se i predstavljaju društvene i političke izazove kojima se moramo baviti;
Širenje infekcija na pacijente i zdravstvene radnike se može spriječiti zahvaljujući dobroj higijeni ruku, sa vrlo malo novca;
Sredstva za higijenu ruku na bazi alkohola mogu spriječiti širenje bolničkih infekcija i veliki broj smrtnih ishoda svake godine.

Primjena 5 specifičnih trenutaka za higijenu ruku u radnom procesu zdravstvenih radnika i saradnika, olakšava da se uradi prava stvar svakog minuta, svakog sata, svakog dana;
Prevencija i suzbijanje bolničkih infekcija je osnova za jačanje zdravstvene zaštite;
Pravilna higijena ruku predstavlja bazični postupak kod svih intervencija;
Proširimo naviku higijene ruku među nama, zdravstvenim radnicima.

Operimo svoje ruke, spasimo živote!