Search
Close this search box.

U planu nabavka nove opreme radi unapređenja monitoringa kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Damir Filipović, sa saradnicima, posjetio je danas Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo gdje je sa direktoricom Aidom Pilav i uposlenicima Zavoda razgovarao o unapređenju monitoringa kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

Ministar Filipović je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom kao i aktivnostima radi osiguranja kontinuiranog monitoringa, ali i proširivanja kapaciteta i njegovog stalnog poboljšavanja.

Direktorica Pilav je ovom prilikom govorila o važnosti preventivnog djelovanja, kao i unapređenja svijesti o zaštiti zraka i mogućim štetnim uticajima koje aerozagađenje ostavlja na zdravlje građana.

Upriličen je i obilazak laboratorija Zavoda, kao i dvije automatske stanice koje se nalaze u blizini.

Kako je najavljeno, u ovoj godini planirana je nabavka nove opreme radi poboljšanja monitoringa kvaliteta zraka. Između ostalog, planirana je nabavka analizatora za mjerenje azotnih oksida na novopostavljenoj mjernoj stanici na krovu Doma zdravlja ¨Ilidža¨ kao i analizatora za praćenje koncentracije vodik sulfida, koji je prisutan na području ove opštine, a do sada nije bilo uslova za njegovo praćenje.

Time bi se stekli preduslovi za oslobađanje mobilne stanice sa ovog lokaliteta, koja bi uz predviđene dodatne analizatore (mirisa, merkaptana), bila na raspolaganju za mjerenja na lokalitetima Vogošće, Smiljevića i Butila. Tako će se, kako je istaknuto, dobiti podaci i o stanju kvaliteta zraka na prostorima na kojima do sada nije bilo mjerenja. Stanica u Ilijašu će dobiti analizator za mjerenje ugljen monoksida, najavljeno je također.

Jedna od mjera poboljšanja monitoringa jeste nabavka uzorkivača i komore za pripremu filtera iz kojih će se moći u budućnosti raditi usporedba standardnom metodom mjerenja koncentracija lebdećih čestica kao i priprema za analizu sastava tih čestica.

Zaključak je da je neophodno i ostvarivanje bolje komunikacije sa javnošću, u smislu brzine i raspoloživosti pristupa informacijama, a to će se poboljšati nabavkom novog servera u Zavodu.