Search
Close this search box.

Posjet Premijera Vlade Kantona Sarajevo Edina Forte i Ministrice zdravstva u Vladi Kantona Sarajevo Doc. Dr. Amele Sofić Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Premijer Vlade Kantona Sarajevo, gospodin Edin Forto i Ministrica zdravstva u Vladi Kantona Sarajevo Doc. Dr. med. Amela Sofić su dana 08.03.2019. godine upriličili posjetu Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, kojom prigodom je Direktorica Zavoda Prof. Dr. med. Aida Pilav sa svojim saradnicima prezentirala rad Zavoda. Razgovaralo se o izazovima zaštite javnoga zdravlja u Kantonu Sarajevo u aktuelnom momentu, sa osvrtom na rad mikrobiološke i hemijske laboratorije, kao i na aktuelnu epidemiološku situaciju i epidemiju morbila u Kantonu.

Ministrica zdravstva Doc. Dr. med. Amela Sofić je istakla da su promocija zdravlja i sistematski skrininzi oboljenja stanovništva Kantona Sarajevo prioritetne aktivnosti Ministarstva zdravstva u Vladi Kantona Sarajevo, te će se u narednom periodu intenzivno nastaviti raditi na razvoju promotivno-preventivnih programa, u čemu će Zavod ima vodeću ulogu. U toku posjete, Premijer Vlade Kantona Sarajevo i Ministrica zdravstva u Vladi Kantona Sarajevo su obišli javnozdravstvene laboratorije Zavoda i izrazili svoje zadovoljstvo njihovim radom i razvojnim idejama. Isto tako, istaknuto je da je Vlada Kantona Sarajevo spremna dati punu podršku u nastavku opremanja i kadrovskoga ekipiranja Zavoda.