Search
Close this search box.

INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI MORBILA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Zbog povećanog broja laboratorijski potvrđenih slučajeva morbila, na području Kantona Sarajevo, dana 27.02.2019. godine, Zavod za javno zdravstvo FBiH naložio je da se intenzivira provođenje mjera na području nadležnosti svih kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, a u skladu sa zakonskim obavezama i ranijim Planom eliminacije morbila i Vodičem za nadzor nad morbilima.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, na terenu, poduzima sve mjere iz nadležnosti, u skladu sa zakonskim obavezama i preporukama.

PRILOG : VODIČ ZA NADZOR NAD MORBILIMA