Search
Close this search box.

Implementacija Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda.

U organizaciji Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju i kontinuirani profesionalni razvoj, nastavu i publicistiku i Radne jedinice za zaštitu i unaprijeđenje životne sredine JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, dana 18.02.2019. godine u hotelu Hollywood na Ilidži održana je prezentacija na temu: Implementacija Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda.

Predavači su bili stručnjaci iz JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, te predstavnik Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Obzirom da je riječ o veoma značajnoj javnozdravstvenoj temi, učešće je uzeo veliki broj ustanova/firmi kroz jednog ili više svojih predstavnika, što pokazuje da je i od strane upravitelja bazenskih kupališta, ova problematika prepoznata kao izuzetno bitna tema.

Pravilnik je donešen 23.11.2018.g od strane Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a objavljen je 06.12.2018.g. u Službenim novinama Kantona Sarajevo br. 50/18 i time je jasno definisano uređenje sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova bazenskih kupališta, zdravstvena ispravnost bazenske vode, vrsta i obim uzoraka i analiza i analitičke metode, te vođenje evidencije rada bazenskih kupališta.

Prezentirane su nove zakonske obligacije te će se njihovom implementacijom umnogome olakšati rad, kako vlasnicima i uposlenicima na bazenskim kupalištima, tako i zdravstvenim radnicima, ali i inspektorima koji vrše nadzor nad sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima i zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, jer svi navedeni stavljaju fokus na preventivu i zaštitu zdravlja ljudi.

Svi prisutni su od predavača dobili odgovore na pitanja vezana za zakonske obaveze, ali i na konkretna pitanja iz struke.

U narednom periodu, stručni tim Zavoda obići će svako bazensko kupalište pojedinačno, te će se na licu mjesta utvrditi eventualni problemi i nedostaci u radu kupališta sa osvrtom na zdravstveni aspekat, kao i da se organizuje jedan vid edukacije uposlenika, kako bi se na najmanju moguću mjeru sveo rizik po zdravlje ljudi.