Search
Close this search box.

Potpisani memorandumi o razumijevanju između J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Udruženja trudnica i mama i Udruženja “Majka i dijete – Bombon”

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo započeo je značajnu saradnju i partnerstvo sa nevladinim sektorom. Danas, 07.02 2019.godine su u prostorima J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo potpisani memorandumi o razumijevanju između J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Udruženja trudnica i mama i Udruženja “Majka i dijete – Bombon”.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je javna zdravstvena ustanova usmjerena  na djelatnost javnog zdravstva čiji spektar  aktivnosti uključuje i prevenciju putem univerzalnih,  selektivnih i indiciranih intervencija i promociju zdravlja. Aktivnosti vezane za pružanje ovih usluga se provode putem organizacionodefiniranog odjela, ali i interdisciplinarno, unutar same ustanove u kojoj su zaposleni zdravstveni profesionalci u oblasti socijalne medicine, epidemiologije, higijene i medicinske ekologije, te mikrobiologije koja pored ostalog obavlja i javnozdravstvenu djelatnost.

Udruženje trudnica i mama registrovano je na nivou Bosne i Hercegovine sa ciljem da pruža psihološku podršku trudnicama i majkama tokom trudnoće i postporođajnog perioda, te  stručnu i praktičnu podršku tokom trudnoće i dojenaštva kako bi dobile pouzdane informacije uz oslonac stručnjaka iz ove oblasti. Podrška se pruža u prostorima ovog udruženja i putem online platformi, a samo jednu od postojećih online platformi  trenutno prati 50 000 trudnica, porodilja i majki iz cijele Bosne i Hercegovine.

Udruženje „Majka i dijete – Bombon“ registrovano je na nivou Bosne i Hercegovine sa ciljem da promovira zdrave stilove života svih populacionih skupina te promovira kulturu i zaštitu okoliša. Udruženje kroz organizaciju seminara, stručnih skupova i edukaciju radi na ostvarenju gore navedenih ciljeva.

Ova udruženja i J.U. Zavod za javno zdravstvo KS, pored aktivnosti vezanih za promociju zdravlja i prevenciju bolesti navedenih dobnih skupina, saradnju će naročito ostvariti u oblasti promocije  imunizacije. Postotak vakcinisane djece u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu se smanjuje, pa svjesni da nam je kolektivni imunitet ugrožen aktivno ćemo sarađivati i raditi na širenju preporuka i smjernica ka roditeljima dojenčadi i djece. Vjerujemo da će to značajno uticati na povećanje svijesti o značaju imunizacije u sprečavanju preventabilnih bolesti i dobrobiti za zdravlje, jer će se putem  stručnog pristupa i provjerenih izvora kroz podršku stručnjaka iz J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo podići nivo povjerenja i informisanja roditelja.