Search
Close this search box.

Sentinel nadzor nad gripom za sezonu 2018/19. Podaci za Bosnu i Hercegovinu i evropsku regiju

U okviru Sentinel nadzora nad gripom, u 1. sedmici  2019. godine su oba uzeta brisa, nakon mikrobiološke obrade, ostala negativna. Prema Izvještaju ECDC CDTR za 1. sedmicu 2019. godine, zaključno sa 5. januarom, ocjenjeno je da aktivnost gripe raste u evropskoj regiji. Većina izoliranih virusa je tip A.
U 2. sedmici 2019. godine, prvi put ove sezone,  izoliran je virus gripe A H1(2009) iz brisa djeteta pedijatrijskog/predškolskog uzrasta, a iz brisa djeteta školskog uzrasta izoliran je virus gripe A H3.

Virusi A H1 i A H3 su detektirani u sličnoj proporciji sentinel uzoraka. Za non-sentinel nadzor, u uzorcima preovladava virus A H1N1(2009). Većina hospitaliziranih, laboratorijski potvrđenih slučajeva su iz dobne grupe 15-64 godine.

Aktivnost influence i geografsko širenje ostaju na očekivanom sezonskom nivou. Influenca AH3N2  i AH1N1 kocirkuliraju u Evropi. Pokrivenost vakcinama među starijim rizičnim grupama sa hroničnim bolestima i među zdravstvenim radnicima je suboptimalna u većini zemalja, članica EU, prema izvještaju VENICE.