Search
Close this search box.

Informacija za javnost – Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih vrijednosti

Predmet: Informacija za javnost Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice. Trenutno je na snazi – epizoda „Upozorenja“. Zabilježena prekoračenja za polutante do 14:00h: 14.01.2019. PM10 do 14:00 sati – prosječne vrijednosti iznose: – Automatska stanica – Vijećnica 96 µg/m3 – Automatska stanica – Otoka […]