Search
Close this search box.

Upozorenje za građane : svedite kretanje i boravak na otvorenom na minimum

Predmet: Informacija za javnost

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice. Trenutno je na snazi – epizoda „Upozorenja“. Zabilježena prekoračenja za polutante do 15:00h:

09.01.2019. PM10 do 15:00 sati – prosječne vrijednosti iznose:

  • – Automatska stanica – Vijećnica 223 µg/m3
  • – Automatska stanica – Otoka 323 µg/m3
  • – Automatska mobilna stanica – Ilidža 368 µg/m3
  • Automatska stanica – Ilijaš 347 µg/m3

Preporuke za stanovništvo su, kako za rizičnu grupu tako i za zdravu polulaciju, da svoje kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum i koliko mogućnosti dozvoljavaju da borave na čistom zraku na obližnjim planinama. Pri eventualnom boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu respiratornih zaštitnih maski kako bi se djelimično ublažio štetni uticaj lebdećih čestica i čađi, posebno osobe koje provode dugo vremena na otvorenom (policajci na raskrsnicama, zaštitari…). Izbjegavati dugotrajna i teška naprezanja koja dovode do disanja otvorenih usta. Obavezno smanjiti razinu aktivnosti ako se pojavi bilo kakav neuobičajan kašalj, bolovi u prsnom košu, nemir, teško disanje, poteškoće pri disanju ili neuobičajan umor. Posebno ograničeno kretanje na otvorenom (parkovi, igrališta…) odnosi se na visokorizične grupe stanovništva kao što su trudnice, djeca, starije osobe i hronični bolesnici. Važno je da rizična grupa stanovništva ne boravi u zadimljenim i neventiliranim prostorijama i u slučaju pogoršanja osnovne bolesti kod hroničnih bolesnika sa kardiovaskularnim i plućnim oboljenjima (otežano disanje, izraženi kašalj, stezanje u grudima…) blagovremeno se javiti ordinirajućem ljekaru. Zbog visokih koncentracija SO2 na području Ilijaša i njegovog štetnog uticaja na zdravlje ljudi, stanovnici ovog područja svoje kretanje moraju svesti na minimum, naročito rizična grupa stanovništva (starije osobe, djeca, trudnice, srčani bolesnici, asmatičari). Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici http://www.kvalitetzraka.ba . J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Zvanični dokument zavoda