Nova moderna automatska stanica za monitoring kvaliteta zraka

Dana 24.12.2018. kantonalna mreža stanica za monitoring kvaliteta zraka bogatija je za novu modernu automatsku stanicu što predstavlja u Bosni i Hercegovini najveću lokalnu  mrežu – pet automatskih stanica. Stanica je postavljena na krov Doma zdravlja Ilidža i namijena je da nastavi kontinuirani monitoring,  za početak,  koncentracije sumpordioksida i PM10 čestica koji su u sastavu obaveznog zakonskog monitoringa kvaliteta zraka , meteroloških parametara (smjera i brzine vjetra, vlažnosti, temperature, pritiska, sunčevog zračenja).

Analizator koji prati koncentraciju PM10 čestica istovremeno prati i frakcije PM4; PM2,5; PM1 kao i totalne suspendovane čestice što predstavlja značajno unapređenje ne samo monitoringa već i procjene uticaja zagađenja zraka na ljudsko zdravlje. Prema početnim podacima udio PM1 u PM10 je veći od 90%, u zimskom periodu, što je vrlo značajna informacija kada je u pitanju zaštita zdravlja građana Kantona Sarajevo.  Stanica je također opremljena kalibracionom jedinicom s kalibracionim gasom za redovnu provjeru rada analizatora  što je zajedničko za sve stanice u Kantonu Sarajevo. U cilju osiguranja kvaliteta rezultata mjerenja analizatori se podvrgavaju i redovnim godišnjim eksternim kalibracijama u akreditiranoj laboratoriji za kalibracije.  U narednim danima izvršiti će se povezivanje u bazu podataka i omogućiti prikaz na web stranici kvalitetzraka.ba. Plan je u budućnosti dalje opremati stanicu sa još potrebnih analizatora i time omogućiti slobodu kretanja mobilne stanice za indikatorska mjerenja, u dijelovima koji nisu pokriveni monitoringom kvaliteta zraka (općine Vogošća, Hadžići, Trnovo, gradska Deponija Smiljevići, prečistač otpadnih voda Butila…). Potrebna sredstva za nabavku ove stanice (181 000KM)  kao i svih ostalih stanica u lokalnoj mreži omogućilo je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.