Search
Close this search box.

Obavještenje za građane povodom prestanka rada web stranice

Tokom predhodnog dana došlo je do prestanka rada web stranice kvalitetzraka.ba zbog kvara na serveru. U toku je otklanjanje kvara. Ovim putem obavještavaju se građani da sve podatke o mjerenjima stanica za monitoring kvaliteta zraka mogu pratiti na stranici Federalnog hidrometerološkog zavoda http://www.fhmzbih.gov.ba . 

Napominjemo građane da prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo, trenutno na snazi je epizoda ¨PRIPRAVNOSTI¨. Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja koncentracija PM10 (dozvoljeno 57,5 µg/m3 ) na svim mjernim stanicama.

…. pročitajte više