Search
Close this search box.

OBAVJEŠTENJE svim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama

Obavještavamo vas da je ministar Federalnog ministarstva zdravstva donio tri pravilnika koja se odnose na reviziju zdravstveno statističkih izvještavanja: • Pravilnik o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije, • Pravilnik o obliku, sadražaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija, • Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca.

Navedeni Pravilnici su objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH“, br. 61/18, a njihova primjena stupa na snagu 1. januara 2019. godine. U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, br. 46/10 i 75/13), Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva („Službene novine FBiH“, broj 37/12) i propisanim izmjenama u navedenim Pravilnicima, sve javne i privatne zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati ove propise.