Search
Close this search box.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

RADNA JEDINICA ZA ZAŠTITU I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Tragom informacije koja se pojavila u medijima, a koja glasi „voda vogošćanskih vodovoda nije za piće“, te na osnovu upita pojedinih novinskih agencija želimo obavijestiti javnost da

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo redovno vrši monitoring vode za piće na lokalnim vodovodima u gradskim opštinama na kojima se ti vodovodi nalaze. Za razliku od sistema centralnog gradskog vodosnabdijevanja, koji je u vlasništvu JKP ViK, upravljanje lokalnim vodovodima u nadležnosti je lokalnih zajednica.

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prema protokolima pozitivnog laboratorijskog nalaza, kao što je bilo u predmetnom slučaju, odmah po saznanju obavještava kantonalnu sanitarnu inspekciju i opštinu koji dalje obavještavaju mjesne zajednice u kojima se distribuira ova voda. Distribucija vode se zaustavlja i/ili se postave oglasne table sa upozorenjem da voda nije za piće, ličnu higijenu i higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i distribuira. Daju se jasne zdravstvene preporuke i korektivne mjere koje se provode na ovim sistemima, a po završetku se obavještava Sanitarna inspekcija i Zavod kako bi se ponovilo uzorkovanje i analiza vode na zdravstvenu ispravnost. U slučaju da je kontrolni nalaz uredan, Sanitarna inspekcija izdaje rješenje da se voda ponovo pusti u distribuciju. To je već uhodan sistem koji funkcioniše vrlo dobro jer do sada nije bilo povećanog broja prijavljenih slučaja oboljenja koja se mogu dovesti u vezu sa mikrobiološki kontaminiranom vodom.

ZVANIČNO SAOPŠTENJE