Search
Close this search box.

Smanjen broj sistematskih i kontrolnih pregleda kod djece i omladine

Kako bi ukazali na uzroke smanjenja broja sistematskih i kontrolnih pregleda, te posjeta savjetovalištima, predstavnici za javno zdravstvo svih deset kantona u FBiH organizirali su okrugli sto o temi “Problemi organizacije zdravstvene zaštite školske djece i omladine u FBiH i hitne mjere za unapređenje”.

U posljednjih deset godina u Kantonu Sarajevo (KS) broj sistematskih pregleda kod školske djece i omladine smanjen je za više od 50 posto. Broj kontrolnih pregleda smanjen je za gotovo 90 posto, dok su posjete savjetovalištima također smanjene za otprilike isti procenat.
Da stvar bude gora, specifična zdravstvena zaštita koja se odnosi na praćenje učenika koji imaju poteškoće u razvoju, hroničnu bolest kao i zaštita mentalnog i reproduktivnog zdravlja omladine, također je na lošem nivou.
Iako škloska djeca spadaju u najzdraviju skupinu stanovništva, ona su izložena mnogim faktorima rizika te su osjetljiva na poremećaje zdravlja jer se nalaze u periodu intenzivnog rasta i razvoja.

 

Prim. Dr. Mad. Mr. Sc. Sabaha Dračić kaže da su najveći problemi u prevenciji zdravstvene zaštite.

 

Kada se radi o kurativnoj zdravstvenoj zaštiti, ona se uglavnom pruža na svim kantonima na području FBiH, međutim kada je preventivna zdravstvena zaštita u pitanju, uočili smo da je posljednjih nekoliko godina ona sve manje zastupljena. To se upravo ogleda u smanjenju sistematskih pregleda“, kaže Dračić.