Search
Close this search box.

Informacija za javnost

Prema sinoptičkoj prognozi za Kanton Sarajevo iz Federalnog Hidrometerološkog zavoda očekuje se stabilno vrijeme (bez padavina i vjetra ) sve do noći 01.02.2018. kada se očekuju padavine u vidu snijega. Ovakvi uslovi uz prisutnu temperaturnu inverziju pogoduju nakupljanju zagađujućih materija u zraku iznad grada u značajnijim koncentracijama.
Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja koncentracija PM10 na svim mjernim stanicama i trenutno je na snazi Prva epizoda ¨Pripravnosti¨ (50 µg/m3) prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo.

Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 25.01.2018. iznose:
– Automatska stanica – Vijećnica 52,2 µg/m3
– Automatska mobilna stanica – Ilidža 150,1 µg/m3
– Automatska stanica – Otoka 124,3 µg/m3
– Automatska stanica – Bjelave 45,9 µg/m3
– Automatska stanica – Ilijaš 154,2 µg/m3
– Automatska stanica – Ivan Sedlo 6,9 µg/m3

Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 26.01.2018. iznose:
– Automatska stanica – Vijećnica 122,8 µg/m3
– Automatska mobilna stanica – Ilidža 193,3 µg/m3
– Automatska stanica – Otoka 201 µg/m3
– Automatska stanica – Bjelave 43,3 µg/m3
– Automatska stanica – Ilijaš 172,8 µg/m3
– Automatska stanica – Ivan Sedlo 6,9 µg/m3

Nije zabilježeno prekoračenje satnih niti dnevnih tolerantnih vrijednosti za ostale praćene polutante.
Tokom današnjeg datuma vrijednosti do 15,00 sati se kreću u granicama jučerašnjih ali se očekuje daljnji rast koncentracija tokom noćnih sati. Vrijednosti svih ostalih polutanata u toku današnjeg dana su daleko ispod dozvoljenih tolerantnih.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Preporuke za stanovništvo su da maksimalno smanje kretanje u ovom periodu povišenih koncentracija i izlaganje na što je moguće manju mjeru naročito tokom večeri i rano ujutro. Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike. Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.
Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka se mogu pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/. Zavod svakodnevno u više navrata vrši validaciju izmjerenih podataka i pokušava u što kraćem periodu otkloniti sve zastoje koji se javljaju tokom rada stanica.
J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.


ZDRAVSTVENE PREPORUKE RIZIČNIM GRUPAMA STANOVNIŠTVA KOD POVEĆANIH KONCENTRACIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAKU U KANTONU SARAJEVO