Ova politika utvrđuje odgovornost za uspostavljanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom u J.U. Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo s osnovnim ciljem postizanja zadovoljstva korisnika usluga Zavoda.


Opšti ciljevi kvaliteta su:

+

Uspostavljanje i poboljšavanje efektivnog sistema upravljanja kvalitetom

+

Postizanje i održavanje potrebnog nivoa kvaliteta usluga, procesa i organizacije radi povećanja zadovoljstva korisnika usluga i drugih interesnih grupa

+

Stalno usaglašavanje sa relevantnim zakonima, propisima i standardima zaštite zdavlja i sigurnosti ljudi

+

Razvoj i poboljšavanje povjerljivosti u realizaciji usluga radi osiguranja privatnosti podataka i informacija korisnika usluga i podizanja nivoa odgovornosti za čuvanje tajnosti podataka i informacija.

Odgovornost rukovodstva Zavoda je da primjenjuje i održava politiku kvaliteta. Politika kvaliteta podrazumijeva opredjeljenje za stalno poboljšanje, ispunjavanje zahtjeva i očekivanja korisnika, zaposlenika, dobavljača, društva i Kantona Sarajevo.
Rukovodstvo Zavoda je opredijeljeno da politiku kvaliteta usaglašava sa novim standardima kvaliteta i na taj način stalno stvara uslove za kontinuirano poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom.
Ovu politiku kvaliteta poznaju, razumiju i ostvaruju svi zaposleni u Zavodu.
Rukovodstvo Zavoda stalno kritički preispituje, ocjenjuje i prilagođava politiku kvaliteta u skladu sa realnim zahtjevima, potrebama i očekivanjima korisnika usluga i drugih interesnih grupa.
Zavod ispunjava zahtjeve korisnika pružanjem usluga izvrsnog kvaliteta u dogovorenim rokovima i uslovima.

Rukovodstvo Zavoda utvrđuje Politiku kvaliteta laboratorija, usklađenu s Politikom kvaliteta Zavoda, radi osiguranja da usluge ispitivanja, koje pruža, ispunjavaju iskazane i realne zahtjeve kupaca, kao i važećih zakona i propisa.


Laboratoriji Zavoda imaju za ciljeve da:

+

osiguraju kvalitet usluga svojim kupcima profesionalnim i nezavisnim kontrolama hrane, vode i predmeta opće upotrebe, oslanjajući se na svoj integritet, stvarajući dodatnu vrijednost kupcima, zaposlenima i društvu;

+

trajno održi mjesto najpoznatijih laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane, vode i predmeta opće upotrebe u Kantonu;

+

stalno povećava zadovoljstvo kupaca usluga.


Ove ciljeve Zavod će ostvariti uvođenjem, praćenjem i stalnim poboljšanjem sistema upravljanja kvalitetom u laboratorijima usklađenog sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006, pri čemu će:

+

rukovodstvo biti usmjereno na dobru profesionalnu praksu i kvalitet usluge,

+

osigurati stalan kvalitet usluga,

+

dosljednom primjenom sistema upravljanja dokazivati svoju kompetentnost za obavljanje kontrole kvaliteta hrane, vode i predmeta opće upotrebe,

+

zaposleni biti upoznati sa dokumentacijom kvaliteta i sprovoditi politiku kvaliteta i procedure u svom radu,

+

uspostavljati i održavati dobru laboratorijsku praksu u provođenju ispitivanja,

+

osigurati tajnost podataka i rezultata ispitivanja,

+

stalno ispunjavanje zahtjeva standarda ISO/IEC 17025:2005 i neprekidno poboljšavanje sistema upravljanja biti obaveza rukovodstva.


Očekujemo da će Institut za akreditiranje BiH – BATA Sarajevo, najkasnije do kraja marta 2013. godine izvršiti audit sistema BAS EN ISO/IEC 17025:2006, te da ćemo do kraja maja 2013. godine i dobiti navedeni standard.

U toku 2013. godine očekujemo da Zavod obavi pripremne radnje za uvođenje i standarda ISO 15189.


Zavod će i u 2013. godini stalno unaprjeđivati svoju javno-zdravstvenu djelatnost u skladu sa utvrđenim politikama kvaliteta, a koja djelatnost je od posebnog interesa za Kanton Sarajevo i cjelokupno stanovništvo Kantona Sarajevo.Kontakt informacije:

Adresa: Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, Sarajevo
Telefon/Fax : +38733627889, +38733624470

Back to Top