Izvještaj o ispitivanju kvaliteta i zagađenosti vode
u rijekama Kantona Sarajevo, juni 2017. godine

Dana 15.06.2017.godine J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je u sklopu svojih aktivnosti, a iz preventivno-zdravstvenih razloga izvršio ispitivanje kvaliteta vode u vodotocima na području Kantona Sarajevo.

Osnovni cilj bio je ispitivanje kvaliteta i zagađenosti vode u rijekama Kantona Sarajevo, ali i da se stvori uvid u mogućnost korištenja ovih voda za kupanje i rekreaciju građana.

Opća je konstatacija da su vodotoci zagađeni zbog toga što ni najuži centar grada nema kompletno odvođenje otpadnih voda u kolektor, a također zagađenje potiče i od sanitarnih otpadnih voda (kanalizacije), od zagađenja nastalog istresanjem smeća uz vodotoke, te nepostojanje kanalizacione mreže u seoskim i prigradskim naseljima.

Ispitivanja su se vršila na slijedećim vodotocima:
Željeznica ( Ilidža ),
Bosna ( Rimski most),
Miljacka (Bentbaša),


METODE I INSTRUMENTI ZA ODREĐIVANJE POTREBNIH MJERNIH POKAZATELJA

Stručni tim J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo izvršio je terensko snimanje i uzorkovanje vode iz riječnih vodotoka na tri rijeke. Uzeto je ukupno šest uzoraka, tri uzorka na mikrobiološku ispravnost i tri uzorka na fizičko-hemijsku ispravnost vode.

REZULTATI ISPITIVANJA MIKROBIOLOŠKE I FIZIČKO-HEMIJSKE ISPRAVNOSTI VODE
U RIJEKAMA KANTONA SARAJEVO

Analizom rezultata mikrobioloških pokazatelja uzetih uzoraka vode iz rijeka Kantona Sarajevo, konstatujemo svježe i starije fekalno zagađenje kod ispitivanih rijeka. Uglavnom se pokazuje veliki broj Koliformnih bakterija identifikovanih kao: Escherichia coli, Enterococcus spp, što nam, s obzirom na mikrobiološke pokazatelje, ukazuje da vodotoci nisu odgovarajućeg kvaliteta. Analizom rezultata fizičko-hemijskih pokazatelja uzetih uzoraka vode iz rijeka Kantona Sarajevo, konstatujemo da je prisutna mutnoća kod ispitivanih rijeka.

Na osnovu izvršenih ispitivanja stručna je konstatacija da su rijeke na području Kantona Sarajevo zagađene i predstavljaju higijensko - epidemiološku opasnost po zdravlje kupača.

Bolesti kojima su izložene osobe koje koriste rijeke u rekreativne svrhe, potiču od patogenih mikroorganizama koji tu dolaze iz otpadnih voda i kanalizacije. Najčešći uzročnici oboljenja jesu izolovane koliformne bakterije, Ešerihija koli (Escherichia coli), i Streptokokus fekalis (Streptococcus faecalis), mada uzrok mogu biti i druge patogene bakterije, virusi, paraziti...
Najčešće bolesti su one koje se prenose fekalno – oralnim putem: Gastroenteritisi, Hepatitis zatim Konjuktivitisi, te neke druge virusne i parazitarne bolesti. Organi koje zahvataju ove bolesti su: probavni trakt, urogenitalni trakt, koža, oči, uši i nos, a simptomi mogu biti: temperatura, povraćanje, proljev, peckanje i bol pri mokrenju, crvenilo i iritacija očiju, te promjene na koži. Treba naglasiti da su ove bolesti opasne, te da kod imunokompromitirajućih osoba mogu uzrokovati ozbiljne posljedice po organizam. Osim mikrobioloških uzročnika, i povećane koncentracije hemijskih tvari prisutnih u vodi, takođe imaju vrlo štetno djelovanje na organizam.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Na osnovu izvršenih ispitivanja konstatujemo da su uzorkovane vode na području Kantona Sarajevo zagađene i predstavljaju higijensko-epidemiološku opasnost po zdravlje stanovnika.

Građane je potrebno upozoriti:
Putem lokalne RTV
Putem štampe

Razlozi zagađenih vodotoka na osnovu mikrobioloških pokazatelja kvaliteta su:
Neuređene obale
Mnoga gradska i prigradska naselja nemaju uspostavljen sistem odvođenja komunalnih i industrijskih voda

Preporuke za zaštitu vodotoka na području Kantona Sarajevo:
Uklanjanje izvora zagađenja otvorenih vodotoka
Uklanjanje žarišta zagađivanja tla i vode na užem i širem području
Prikupljanje, odvod i dispozicija otpada
Katastar zagađivača
Katastar kanalizacije

Kontakt informacije:

Adresa: Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, Sarajevo
Telefon/Fax : +38733627889, +38733624470

Back to Top