J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prvi je zavod u Federaciji BiH, koji je akreditiran i sertificiran od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ)

15.02.2017. godine, u hotelu Hollywood na Ilidži, J.U.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je organizovao prigodnu proslavu nakon sertifikacije i akreditacije za sigurnost i kvalitet u zdravstvu. Događaju su prisustvovali ugledni javnozdravstveni radnici, predstavanici kantonalnih zavoda za javno zdravstvo iz FBiH, kolege zdravstveni profesionalci, menadžment i uposlenici zavoda te predstavnici lokalnih medija.

Zavod je nakon potpisivanja ugovora o edukaciji uposlenika, proveo postupak facilitacije u podizanju sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti a na osnovu zahtjeva standarda, te na kraju postupak vanjske ocjene u svrhu akreditacije i sertifikacije sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.
Zavod je uspješno ispunio sve pretpostavke za dobivanje statusa akreditirane i sertificirane ustanove, te je postao prvi zavod za javno zdravstvo u FBiH koji je dobio status akreditirane i sertificirane ustanove.

Sertifikacija i akreditacija sagledava Zavod kao lidera u razvoju povezanog lokalnog sistema javnog zdravstva. Zavod ima odgovornost da predvodi i koordinira sve napore u oblasti unapređenja javnog zdravlja.


Zavod kontinuirano radi na poboljšanju sistema kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, a u cilju povećanja zadovoljstva korisnika usluga, zainteresiranih i cjelokupnog stanovništva na području Kantona Sarajevo.


Direktor agencije AKAZ, Doc. Dr. Ahmed Novo je ovom prilikom rekao:

Čestitamo menadžmentu i zaposlenicima na ovom uspjehu i želimo im nastavak rada u skladu sa stalnom težnjom za poboljšanjem i ispunjenjem optimalnih standarda sigurnosti i kvaliteta. Zavodi za javno zdravstvo su specifični dio ukupnog sistema zdravstvene zaštite i zaslužuju posebnu pažnju javnosti. Danas, u ovim svečanim trenucima, izražavamo nadu da će Zavod i dalje biti čvrsti oslonac u zdravstvenom sistemu, te da će putem promocije i prevencije u zdravstvu, biti garant zdravlja naroda u našoj zajednici.


Direktorica zavoda, Dr.sci.med. Snježana Balta, primarius, je pozdravila prisutne, zahvalila se i ukratko iznijela napore Zavoda u poboljšanju kvaliteta, te podsjetila na uspostavljene sisteme upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001-2008 i standardu BAS EN ISO/IEC 17025: 2006, kao i akreditaciju VCCT centra za dobrovoljno, povjerljivo i anonimno testiranje na HIV.

Koordinator kvaliteta za AKAZ, dr.med. Seniha Čelik, subspec., je sa kratkom prezentacijom upoznala prisutne o kompletnom procesu sertifikacije i akreditacije Zavoda sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH i posebno naglasila:

Misija novog javnog zdravstva „zdravi ljudi u zdravoj zajednici“, a vizija promocija fizičkog i mentalnog zdravlja i prevencija oboljenja, povreda i onesposobljenja. Da bi se to postiglo, neophodan je multidiciplinarni i intersektorski pristup, partnerstvo u zajednici i primijenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja.
Direktorica Zavoda, Dr.sci.med. Snježana Balta, primarius, dobitnica je priznanja za izvrsnost u kategoriji zdravstveni menadžer na AKAZ-ovim Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH, održanim proteklog decembra 2016. godine, koje joj je ovom prilikom uručeno.

Kontakt informacije:

Adresa: Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, Sarajevo
Telefon/Fax : +38733627889, +38733624470

Back to Top