Za potpunu funkcionalnost ove stranice potrebno je uključiti JavaScript. Ovdje se nalaze upute kako omogućiti JavaScript u vašem web pregledniku

Poštovani građani!

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova kojoj je glavni sadržaj rada javnozdravstvena djelatnost što znači da kroz prevenciju i promociju zdravlja brine o zdravlju naroda, a ne pojedinca.


Direktorica
Prof. dr.med.sci. Aida Pilav

MISIJA

Naša misija je očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva putem organizovanih sveobuhvatnih javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na fizičko i mentalno zdravlje ljudi, očuvanje životne okoline, sprječavanje pojave faktora rizika za nastanak bolesti i povreda na temelju javnozdravstvenih procedura usmjerenih na promociju zdravlja, prevenciju bolesti i poboljšanje kvaliteta života.


VIZIJA

Ostvariti lidersku ulogu u javnom zdravstvu kroz kontinuirani razvoj profesionalnih znanja, vještina i javnozdravstvenih tehnologija, kontinirano unapređenje kvaliteta svih procesa u organizaciji i radu u cilju permanentnog pružanja visoko kvalitetnih javnozdravstvenih usluga usmjerenih na unaprjeđenje zdravlja i povećanje kvalitete života stanovništva Kantona Sarajevo.

Ova politika utvrđuje odgovornost za uspostavljanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom u
J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo s osnovnim ciljem postizanja zadovoljstva korisnika usluga Zavoda.

Opšti ciljevi kvaliteta su:

a.Uspostavljanje i poboljšavanje efektivnog sistema upravljanja kvalitetom,

b.Postizanje i održavanje potrebnog nivoa kvaliteta usluga, procesa i organizacije radi povećanja zadovoljstva korisnika usluga i drugih interesnih grupa,

c.Stalno usaglašavanje sa relevantnim zakonima, propisima i standardima zaštite zdavlja i sigurnosti ljudi,

d.Razvoj i poboljšavanje povjerljivosti u realizaciji usluga radi osiguranja privatnosti podataka i informacija korisnika usluga i podizanja nivoa odgovornosti za čuvanje tajnosti podataka i informacija.


Odgovornost rukovodstva Zavoda je da primjenjuje i održava politiku kvaliteta. Politika kvaliteta podrazumijeva opredjeljenje za stalno poboljšanje, ispunjavanje zahtjeva i očekivanja korisnika, zaposlenika, dobavljača, društva i Kantona Sarajevo.
Rukovodstvo Zavoda je opredijeljeno da politiku kvaliteta usaglašava sa novim standardima kvaliteta i na taj način stalno stvara uslove za kontinuirano poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom.

Ovu politiku kvaliteta poznaju, razumiju i ostvaruju svi zaposleni u Zavodu.
Rukovodstvo Zavoda stalno kritički preispituje, ocjenjuje i prilagođava politiku kvaliteta u skladu sa realnim zahtjevima, potrebama i očekivanjima korisnika usluga i drugih interesnih grupa.

Zavod ispunjava zahtjeve korisnika pružanjem usluga izvrsnog kvaliteta u dogovorenim rokovima i uslovima.

Aktuelnosti

Juni

05

2018

POBIJEDIMO PLASTIČNO ZAGAĐENJE


MISLIMO DANAS ZA BOLJE VLASTITOG SUTRA!
SAČUVAJMO PLANETU ZEMLJU OD NAS SAMIH!

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se šrom svijeta svake godine 5.juna.
Na taj dan je 1972. godine na Konferenciji Ujedinjenih naroda u Stockholmu usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša ima za cilj potaknuti ljude da postanu aktivni sudionici u rješavanju problema zaštite okoliša, ali i da ukaže na ogromnu moć pojedinca u rješavanju istih.


..... pročitajte više.


Maj

31

2018

OBILJEŽAVANJE 31. MAJA – SVJETSKOG DANA NEPUŠENJA


Svjetska zdravstvena organizacija i njeni partneri, svake godine 31. maja obilježavaju Svjetski dan nepušenja (engl. World No Tobacco Day), da bi ukazali i istakli zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duhana i zalažu se za djelotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duhana.
Ovogodišnji je Svjetski dan nepušenja posvećen temi “Duhan i kardiovaskularne bolesti“, sa sloganom „Duhan slama srce! Odaberi zdravlje, ne duhan!“

Obilježavanje 2018. godine ima za cilj:
• Istaknuti povezanost između upotrebe duhanskih proizvoda i srčanih i drugih kardiovaskularnih bolesti.
• Povećati svijest široj javnosti o uticaju pušenja duhana i izloženosti duhanskom dimu na kardiovaskularno zdravlje.
• Pružiti priliku javnosti, vladi i drugim organizacijama da se obavežu na promociju zdravlja srca štiteći ljude od upotrebe duhanskih proizvoda.

Tim povodom je J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u saradnji sa JU OŠ Grbavica I, obilježio ovaj značajni datum aktivnostima sa učenicima starijih razreda koji su imali zadatak da kroz likovne radove pokažu koliko je pušenje duhanskih proizvodna štetno za zdravlje srca. Između mnogobrojnih izrađenih plakata, izabrana su tri najbolja, te su učenicima autorima tih plakata uručene diplome i prigodni pokloni.


Galerija Fotografija


Maj

14

2018

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN
SESTRINSTVA - 12. MAJ


U povodu Međunarodnoga dana sestrinstva, koji se obilježava 12. maja, u spomen na rođenje začetnice modernoga sestrinstva Florence Nightingele, Komora medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo organizovala je svečanu akademiju, na kojoj je upriličena dodjela najviših priznanja Komore najzaslužnijim članovima.
Među nagrađenima je i Anika Šandrk, viša medicinska sestra, zaposlenica J.U.Zavod za javno zdravstvo KS, kojoj je uručeno Priznanje za nemjerljiv doprinos u promociji sestrinstva.

Obilježavanju je prisustvovala i ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj, kao i direktori javnih zdravstvenih ustanova.
Ovogodišnja tema i slogan glase: „Sestrinstvo - glas koji vodi!“. Poruka Međunarodnog sestrinskog vijeća (International Council of Nurses, ICN) jest podizati svijest o važnosti promatranja zdravlja kao temeljnog ljudskog prava, prvenstveno unutar sestrinske profesije, a zatim i u zajednici, u državnim tijelima te ostalim sudionicima u donošenju odluka. ICN zagovara dostupnost zdravstvene njege svima, bez obzira na mjesto, vrijeme i okolnosti, a medicinske sestre imaju ključnu ulogu u ostvarivanju tog cilja.Maj

04

2018

5.5. Svjetski dan čistih ruku


ČISTE RUKE – VRLO VAŽNO!


Iako se na prvu čini da je pranje ruku radnja koja se podrazumjeva i koju svi znamo,istraživanja ipak pokazuju da veliki procenat ljudi ruke pere nedovoljno i/ili nepravilno.
Veliki broj uzročnika bolesti se nalazi na prljavim rukama, pa se zbog toga crijevne zarazne bolesti često nazivaju i „bolesti prljavih ruku“.
Pravilno pranje ruku je od velike važnosti u prevenciji mnogih bolesti jer je za 45% manji broj slučajeva bolesti uzrokovanih mikroorganizmima koji se nalaze na prljavim rukama.


..... pročitajte više.


April

06

2018

7. april Svjetski dan zdravlja

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom


Svjetska zdravstvena organizacija, ove godine, Svjetski dan zdravlja posvetila je pitanju Univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom, kao jednom od ključnih segmenata održivog razvoja svake zemlje.
J.U. Zavod za javno zdravstvo KS u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH povodom Svjetskog dana zdravlja organizirao je Okrugli stol: Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom.

- Prema podacim SZO najmanje polovina ukupne svjetske populacije nema osnovnu zdravstvenom zaštitu;
- Oko 100 miliona ljudi u svijetu su “gurnuti” u ekstremno siromaštvo (žive sa 1,9 US $ ili manje ) zbog činjenice da moraju platiti zdravstvenu zaštitu;
- Preko 800 miliona ljudi (oko 12% ukupne svjetske populacije) troši najmanje 10% kućnog budžeta na plaćanje zdravstvene zaštite.

Ključne činjenice za BiH i F BiH

- U Federaciji BiH prema podacima Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u 2015. godini obaveznim zdravstvenim osiguranjem je bilo obuhvaćeno 85,96% stanovnika;
- Najmanji obuhvat je bio u Kantonu 10, 63,7% stanovnika, zatim u Unsko –sanskom kantonu 72,2%, u Posavskom kantonu 75,6%, Bosansko –podrinjskom 78,6%;
- Najveći obuhvat je bio u Kantonu Sarajevo 95,5% , a zatim u Zapadnohercegovačkom kantonu 95,6%;
- Prosječna ukupna potrošnja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja po osiguranoj osobi na godišnjem nivou u Federaciji BiH 2015. godine iznosila je 606 KM u kretala se u rasponu od 453 KM u Srednjebosanskom kantonu, pa do 875 KM u Kantonu Sarajevo;
- Prema dostupnim podacima iz 2014. godine udio privatne potrošnje na zdravstvo u BiH iznosio je 28 % sto je dvostruko više u odnosu na prosjek EU koji je izosio (14%);
- Također prema dostupnim podacima u 2014. godini prosječno izdvajanje iz kućnog budžeta za zdravstvenu zaštitu iznosilo je 50 KM na mjesečnom nivou što predstavlja ozbiljan finansijski teret za domaćinstva koja žive na granici siromaštva ili u siromaštvu;
- Trenutačni sistem zdravstvenog osiguranja u BiH ne oporezuje vrste prihoda koja ostvaruju bogati kao što su dividende i prihodi od imovine.

Šta je Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom ?

- Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom znači da svi pojedinci i zajednice dobiju zdravstene usluge koje su im potrebne na način da to istoremeno ne uzrokuje teškoće u njihovom finansijskom stanju;
- To uključuje puni spektar od osnovnih usluga, kvaliteta zdravstvenih usluga, promocije zdravlja i prevencije, liječenja, rehabilitacije, te palijativne njege;
- Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom omogućava dostupnost usluga koje se odnose na vodeće uzroke oboljenja i smrti, te obedzbjeđenje kvalitete tih usluga u cilju unapređenja zdravlja ljudi koji ih dobivaju;
- Zaštita ljudi od finansijskih posljedica plaćanja za zdravstvene usluge iz vlastitog džepa, te smanjenje rizika da će ljudi biti gurnuti u siromaštvo zbog iznenadne bolesti čije liječenje zahtijeva prodaju vlastitih dobra, trošenje životne ušteđevine, posuđivanje–jednom rječju uništavanje njihove budućnosti , budućnosti njihove djece ili porodice.

Dostizanje Univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom jedan je od ciljeva država u svijetu od trenutka kada su se na nivou UN usvojili Ciljevi održivog razvoja 2015. godine.Agenda

Plakat - Univerzalna zdravstvena zaštita
Mart

23

2018

Okrugli sto - Svjetski dan voda 22. Mart


Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH, Sekcija specijalista higijene i zdravstvene ekologije u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo SBK/KSB 22.03. 2018.godine u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta "Vitez", u Travniku obilježila je Svjetski dan voda 22. Mart.
Ove godine, tema Svjetskog dana voda je „Priroda za vodu“, sa posebnim fokusom na aktivnostima vezanim za zaštitu prirodnog okruženja u cilju smanjenja zagađivanja i očuvanja vodnih resursa (npr. zaustavljanje neplanirane sječe šuma, zaštita vodotoka od otpadnih voda, zaštita zemljišta od erozije, zaštita močvara od isušivanja i sl.), te je tim povodom i organizovan Okrugli sto na temu "Priroda za vodu", na kojem su, osim stručnjaka iz oblasti Higijene, učestvovali i specijalisti ostalih javnozdravstvenih disciplina, javnozdravstveni radnici, predstavnici resornih ministarstava i predstavnici Uprava za inspekcijske poslove, te studenti fakulteta zdravstvenih studija.
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, slatke vode na planeti Zemlji ima svega 2.5%, od čega podzemne vode čine 30,8%, jezera i rijeke 0,3%, dok je najveći dio slatke vode „zarobljen“ u lednicima (68,9%). Procjenjuje se da je samo 1% slatke vode ili 0,007% ukupne količine vode moguće koristiti za potrebe čovječanstva. U svijetu čak 1,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, a 2,4 milijarde živi bez osnovnih sanitarnih uslova. Dinamičan razvitak društva i sve veći pritisci na prirodni okoliš, a samim time i na vodu, postaju jedno od ključnih pitanja održivog razvoja, budući da onečišćenje podzemnih voda, jezera, tekućica i mora dodatno utiče na smanjenje postojećih zaliha vode.
Povećanje potrošnje vode zbog većeg životnog standarda, urbanizacije i industrijalizacije, dovelo je do povećanja količine otpadnih voda koje se ispuštaju u prirodne vodne sisteme. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja u Evropi i u svijetu, koja ima značajne rezerve vode za piće. Međutim, otpadne vode predstavljaju opasnost za naše vodne resurse budući da se u vodotoke i jezera ulijevaju bez prethodnog biološko-hemijskog prečišćavanja. Rijeke i jezera ne mogu prihvatiti otpadne materije bez ozbiljnog uticaja na prirodnu ravnotežu, što dovodi do intenzivnog zagađenja vodnih resursa i gubitka kvalitetne vode.U regulaciji vodnog režima zemljišta, izvorišta vode za piće i vodotokova, kao i u zaštiti zemljišta od erozije, uloga šuma je od prvorazrednog značaja. Šume povoljno utiču na vodni režim i sprečavaju eroziju zemljišta, čime umanjuju mogućnost pojave poplava i njihovih štetnih posljedica. Hidrološka funkcija šuma sastoji se prečišćavanju podzemnih i površinskih voda i u smanjenju njihovog brzog oticanja. Zaštitni uticaj šume naročito dolazi do izražaja za vrijeme dugotrajnih kiša i ljetnjih pljuskova, kao i u proljeće za vrijeme topljenja snijega.
Vjetrobranskom funkcijom šuma sprječava prekomjerno isparavanje i isušivanje poljoprivrednog zemljišta i promjenu mikroklime. Nekontrolisana siječa šuma ima veoma štetan uticaj na regulaciju vodnog režima zemljišta, pošto šume imaju veliku moć upijanja vode. Močvare takođe imaju sposobnost upijanja vlage, ali one se danas masovno isušuju radi industrijskog razvoja.Ako ljudi nastave da uništavaju ove površine, u budućnosti će postojati sve veći rizik od pojave poplava.
U cilju zaštite zdravlja sadašnjih i budućih generacija, neophodno je spriječiti zagađenje vodnih resursa, što zahtijeva odgovornost svake zemlje i njenog stanovništva, kao i međunarodnu saradnju. Evropska Konvencija o upotrebi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (1992.), koja je u Bosni i Hercegovini stupila na snagu 03.03.2010.godine, pruža osnove za razuman i pravedan način upravljanja vodnim resursima, koji služi potrebama prirode, poljoprivrede i industrije, a prije svega ljudskog zdravlja.Mart

19

2018

Morbili


Morbili su veoma kontagiozno, virusno oboljenje iz grupe osipnih groznica, endemo-epidemičnog karaktera.
Izvor zaraze je bolesna osoba sa tipičnom ili atipičnom kliničkom slikom. Virus je veoma kontagiozan i njegova kontagioznost u procentima iznosi od 95-98%, što znači da oboli većina osoba koje nisu preboljele morbile, a došle su u kontakt sa oboljelom osobom.
Izuzetak čine djeca u prvih nekoliko mjeseci života koja naslijede pasivni imunitet od majke, ako je ona ranije preboljela morbile.

Virus se prenosi samo direktno od bolesnika, kapljičnim putem. Virus se unosi u organizam preko sluzokože gornjih disajnih puteva i konjuktive.


..... pročitajte više.


Februar

9

2018

Smanjen broj sistematskih i kontrolnih pregleda
kod djece i omladine


Kako bi ukazali na uzroke smanjenja broja sistematskih i kontrolnih pregleda, te posjeta savjetovalištima, predstavnici za javno zdravstvo svih deset kantona u FBiH organizirali su okrugli sto o temi "Problemi organizacije zdravstvene zaštite školske djece i omladine u FBiH i hitne mjere za unapređenje".

U posljednjih deset godina u Kantonu Sarajevo (KS) broj sistematskih pregleda kod školske djece i omladine smanjen je za više od 50 posto. Broj kontrolnih pregleda smanjen je za gotovo 90 posto, dok su posjete savjetovalištima također smanjene za otprilike isti procenat.
Da stvar bude gora, specifična zdravstvena zaštita koja se odnosi na praćenje učenika koji imaju poteškoće u razvoju, hroničnu bolest kao i zaštita mentalnog i reproduktivnog zdravlja omladine, također je na lošem nivou.
Iako škloska djeca spadaju u najzdraviju skupinu stanovništva, ona su izložena mnogim faktorima rizika te su osjetljiva na poremećaje zdravlja jer se nalaze u periodu intenzivnog rasta i razvoja.


Prim. Dr. Mad. Mr. Sc. Sabaha Dračić kaže da su najveći problemi u prevenciji zdravstvene zaštite.

Kada se radi o kurativnoj zdravstvenoj zaštiti, ona se uglavnom pruža na svim kantonima na području FBiH, međutim kada je preventivna zdravstvena zaštita u pitanju, uočili smo da je posljednjih nekoliko godina ona sve manje zastupljena. To se upravo ogleda u smanjenju sistematskih pregleda“, kaže Dračić.


Januar

26

2018

Informacija za javnost


Prema sinoptičkoj prognozi za Kanton Sarajevo iz Federalnog Hidrometerološkog zavoda očekuje se stabilno vrijeme (bez padavina i vjetra ) sve do noći 01.02.2018. kada se očekuju padavine u vidu snijega. Ovakvi uslovi uz prisutnu temperaturnu inverziju pogoduju nakupljanju zagađujućih materija u zraku iznad grada u značajnijim koncentracijama.
Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja koncentracija PM10 na svim mjernim stanicama i trenutno je na snazi Prva epizoda ¨Pripravnosti¨ (50 µg/m3) prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo.

Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 25.01.2018. iznose:
- Automatska stanica – Vijećnica 52,2 µg/m3
- Automatska mobilna stanica – Ilidža 150,1 µg/m3
- Automatska stanica – Otoka 124,3 µg/m3
- Automatska stanica – Bjelave 45,9 µg/m3
- Automatska stanica – Ilijaš 154,2 µg/m3
- Automatska stanica – Ivan Sedlo 6,9 µg/m3

Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 26.01.2018. iznose:
- Automatska stanica – Vijećnica 122,8 µg/m3
- Automatska mobilna stanica – Ilidža 193,3 µg/m3
- Automatska stanica – Otoka 201 µg/m3
- Automatska stanica – Bjelave 43,3 µg/m3
- Automatska stanica – Ilijaš 172,8 µg/m3
- Automatska stanica – Ivan Sedlo 6,9 µg/m3

Nije zabilježeno prekoračenje satnih niti dnevnih tolerantnih vrijednosti za ostale praćene polutante.
Tokom današnjeg datuma vrijednosti do 15,00 sati se kreću u granicama jučerašnjih ali se očekuje daljnji rast koncentracija tokom noćnih sati. Vrijednosti svih ostalih polutanata u toku današnjeg dana su daleko ispod dozvoljenih tolerantnih.

Preporuke za stanovništvo su da maksimalno smanje kretanje u ovom periodu povišenih koncentracija i izlaganje na što je moguće manju mjeru naročito tokom večeri i rano ujutro. Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike. Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.
Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka se mogu pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/. Zavod svakodnevno u više navrata vrši validaciju izmjerenih podataka i pokušava u što kraćem periodu otkloniti sve zastoje koji se javljaju tokom rada stanica.
J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.


pdf

ZDRAVSTVENE PREPORUKE RIZIČNIM GRUPAMA STANOVNIŠTVA KOD POVEĆANIH KONCENTRACIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAKU U KANTONU SARAJEVO


Decembar

25

2017

Informacija za javnost


Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da iako je tokom jutra došlo do pada koncentracija PM10 u odnosu na protekli dan ipak su vrijednosti značajno iznad tolerantne vrijednosti na svim stanicama i postoji mogućnost njihovog rasta tokom noći. Prema posljednjim raspoloživim informacijama iz Federalnog Hidrometerološkog zavoda očekuje se promjena vremenskih uslova tokom srijede što bi trebalo poboljšati kvalitet zraka u Sarajevskoj kotlini.

Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 24.12.2017. iznose:
- Automatska stanica Vijećnica - 51 µg/m3
- Automatska mobilna stanica Ilidža - 145 µg/m3
- Automatska stanica Otoka - 172 µg/m3
- Automatska stanica Bjelave - 98 µg/m3
- Automatska stanica Ilijaš - 175 µg/m3

Nije zabilježeno prekoračenje satnih niti dnevnih tolerantnih vrijednosti za ostale praćene polutante.
Tokom današnjeg datuma vrijednosti do 15,00 sati se kreću u granicama jučerašnjih, ali se očekuje daljnji rast koncentracija tokom noćnih sati.
Vrijednosti svih ostalih polutanata u toku današnjeg dana su daleko ispod dozvoljenih tolerantnih.

Preporuke za stanovništvo su da smanje kretanje u ovom periodu povišenih koncentracija i izlaganje na što je moguće manju mjeru naročito tokom večeri i rano ujutro. Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka se mogu pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/.
Zavod svakodnevno u više navrata vrši validaciju izmjerenih podataka i pokušava u što kraćem periodu otkloniti sve zastoje koji se javljaju tokom rada stanica.
J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.Decembar

06

2017

Informacija za javnost


Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da iako je tokom jutra došlo do pada koncentracija PM10 u odnosu na protekli dan ipak su vrijednosti značajno iznad tolerantne vrijednosti na svim stanicama i postoji mogućnost njihovog rasta tokom noći. Prema posljednjim raspoloživim informacijama iz Federalnog Hidrometerološkog zavoda očekuje se promjena vremenskih uslova krajem sutrašnjeg dana što bi moglo u značajnoj mjeri poboljšati kvalitet zraka u Sarajevskoj kotlini.

Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 06.12.2017. do 12:00 iznose:
- Automatska stanica – Vijećnica 70 µg/m3;
- Automatska mobilna stanica – Ilidža 295 µg/m3;
- Automatska stanica – Otoka 231 µg/m3;
- Automatska stanica – Bjelave 109 µg/m3;
- Automatska stanica – Ilijaš 228 µg/m3

Zabilježeno je prekoračenje dnevne tolerantne vrijednosti za azot dioksid na stanici Otoka. Prekoračenja koncentracija ostalih polutanata nisu zabilježena.

Preporuke za stanovništvo su da smanje kretanje u ovom periodu povišenih koncentracija i izlaganje na što je moguće manju mjeru naročito tokom večeri i rano ujutro. Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka se mogu pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/.
J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.Novembar

30

2017

Počelo s radom Savjetovalište za ishranu
i poremećaje ishrane


Poštovani građani,
SAVJETOVALIŠTE ZA ISHRANU I POREMEĆAJE ISHRANE počelo je sa radom 14.11.2017.g. u prostorijama J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, ul. Avdage Šahinagića br. 10. Sarajevo.

Rad sa pacijentima organizuje se svakog drugog utorka u mjesecu, od 8:30 do 15:00h.
Pacijenti se mogu naručiti putem sljedećih brojeva telefona: 033/625-917 i 033/627-889 ili e-mail adrese: zlatan.hamza@zzjzks.ba

Tačni datumi rada doktora specijaliste u Savjetovalištu do kraja tekuće godine su: 12.12.2017 i 26.12.2017.


Informacije o radu Savjetovališta za 2018.godinu blagovremeno će biti objavljene na web stranici J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo www.zzjzks.baNovembar

24

2017

Otvorena nova stanica za monitoring
kvaliteta zraka u Ilijašu


Mreža stanica za monitoring kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo od ovog mjeseca je bogatija za još jednu novu stanicu u Ilijašu koju je za ovu namjenu nabavilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.
Automatska stanica za monitoring prati osim brzine, smjera vjetra, temperature, pritiska i koncentraciju sumpor dioksida, azotnih oksida i koncentraciju lebdećih čestica PM10.

Podatke o mjerenjima ove ali i ostalih stanica iz kantonalne mreže građani mogu vidjeti na web stranici www.kvalitetzraka.ba.Septembar

26

2017

Svjetska sedmica dojenja 2017. godine

01-07.10.2017. godine


U prvoj sedmici oktobra 01-07.10.2017. godine J.U.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo obilježio je Svjetsku sedmicu dojenja u suradnji sa Udruženjem za unapređenje dojenja-IBFAN, Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH i Udruženjem specijalista javno-zdravstvenih disciplina Federacije BiH. Moto ovogodišnje Svjetske sedmice dojenja je bio „Očuvajmo dojenje zajedno“...

Pročitajte više ...
Dojenje nije samo žensko pitanje niti isključiva odgovornost žena, zaštita, promocija i podrška dojenju predstavljaju kolektivnu, društvenu odgovornost koju imaju svi.


Oktobar

03

2017

Preporuke za škole i vrtiće o postupanju tokom dnevnih redukcije vode na području Kantona Sarajevo

Snabdijevanje stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće je opća preventivna mjera za sprječavanje nastanka i suzbijanje širenja zaraznih bolesti. Dnevne redukcije vode na području Kantona Sarajevo povećavaju rizik od pojave i širenja zaraznih oboljenja.
Ovom riziku su najviše izložene najosjetljivije populacije (djeca u vrtićima, učenici u školama)...

Preporuke za škole i vrtiće o postupanju tokom dnevnih redukcije vode na području KS

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će redovno pratiti epidemiološku situaciju, te prema njoj donositi nove preporuke. Ako ste u prilici da tražite informacije i savjete možete se obratiti najbližoj epidemiološkoj službi J.U. Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili putem telefona:
+387 33 622 028, 667 691Septembar

26

2017

DANI ZDRAVSTVA 28-30.09.2017. godine

17. Međunarodni specijalizovani sajam "Medicop" 1. Međunarodni sajam za osobe treće životne dobi "Zlatna dob"
Stručno edukativni program 28 - 30 / 09 / 2017 - 10:00 - 18:00

U cilju promocije zdravlja i aktivnosti koje doprinose zdravlju J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je aktivno uzeo učešće na Manifestaciji "Dani zdravstva" od 28. do 30. septembra u centru "Skenderija" Sarajevo


Juli

04

2017

Informacija za javnost

U mjesecu junu 2017.godine ispitano je ukupno osamnaest (18) uzoraka vode iz distributivne mreže krajnjeg korisnika Sarajevskog gradskog vodovoda.
Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških, hemijskih i organoleptičkih osobina vode za piće iz distributivne mreže Sarajevskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača svi uzorci ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12).

Tabelarni prikaz rezultata mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza uzoraka vode iz vode iz mreže Sarajevskog gradskog vodovoda za juni, 2017. godine


Juli

04

2017

Svi uzorci vode za piće uzeti iz distributivne mreže Sarajevskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo kontinuirano, duži niz godina, vrši kontrolu i monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Kantona Sarajevo. Ispitivanje vode za piće vrši se u skladu sa „Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Sl. Glasnik BiH“ br 40/10,30,12)“.

Cilj ispitivanja i monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za piće je očuvanje i zaštita zdravlja stanovništva, na osnovu člana 119. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti „Sl. Novine Federacije Bih“ br. 29/05), a svrha je preventivno djelovanje kroz kontinuirano provođenje mjera higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora na području Kantona.

Na osnovu procjene stručnjaka iz oblasti zdravlja i okoliša, te sve većeg zagađenja voda uzrokovanog LJUDSKIM FAKTOROM, preporuka J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za zaštitu zdravlja stanovništva ide u pravcu kompletnog društva. Potrebna je aktivna društveno-politička saradnja, te djelovanje u pravcu buđenja svijesti, savijesti i odgovornosti samih građana za očuvanje izvorišta pitke vode na području Kantona Sarajevo, jer će se problem snabdijevanja stanovništva pitkom vodom u budućnosti intenzivirati. Ukoliko do toga dođe, posljedice po zdravlje stanovništva bi mogle biti katastrofalne.


Izvještaj o rezultatima mikrobioloških analiza vode za piće koji ne odgovaraju ispitanim parametrima prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Sl.Glasnik BiH“ br. 40/10,30/12) po opštinama za period 01.01.2016.g. – 01.06.2017.g.


Juni

22

2017

Izvještaj o ispitivanju kvaliteta i zagađenosti vode u rijekama Kantona Sarajevo, juni 2017. godine

Dana 15.06.2017.godine J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je u sklopu svojih aktivnosti, a iz preventivno-zdravstvenih razloga izvršio ispitivanje kvaliteta vode u vodotocima na području Kantona Sarajevo.
Osnovni cilj bio je ispitivanje kvaliteta i zagađenosti vode u rijekama Kantona Sarajevo, ali i da se stvori uvid u mogućnost korištenja ovih voda za kupanje i rekreaciju građana.
Opća je konstatacija da su vodotoci zagađeni zbog toga što ni najuži centar grada nema kompletno odvođenje otpadnih voda u kolektor, a također zagađenje potiče i od sanitarnih otpadnih voda (kanalizacije), od zagađenja nastalog istresanjem smeća uz vodotoke, te nepostojanje kanalizacione mreže u seoskim i prigradskim naseljima.


Pročitajte višeJuni

08

2017

Deset zlatnih pravila za sigurnu pripremu hrane (WHO)

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije samo mali broj faktora vezanih za pripremu hrane je odgovoran za veliki broj slučajeva alimentarnih oboljenja.

Uobičajene greške uključuju:
-Priprema hrane nekoliko sati prije konzumacije, zajedno sa pohranjivanjem hrane na temperaturama koje pogoduju razvoju i rastu patogenih bakterija i/ili razvoju toksina u hrani;
-Nepotpuno kuhanje hrane ili podgrijavanje hrane koje ne uništava ili eliminiše patogene;
-Unakrsna kontaminacija kontaminirane i ispravne hrane/namirnica;
-Priprema hrane od strane ljudi sa lošim higijenskim navikama.

Deset zlatnih pravila se bavi ovim grešakama, nudeći savjete kojima se može reducirati rizik da se hranom prenosivi patogeni razmožavaju, preživljavaju i kontaminiraju hranu i namirnice.

Korisnicima se stoga preporučuje da prilagode ova pravila i drugima prenesu poruke koje su specifične za pravilan način pripreme hrane u sredini gdje se oni nalaze. Samim time njihova moć da promijene navike drugih u pripremi hrane utoliko će biti veća.

Ako ste u prilici da tražite informacije i savjete možete se obratiti najbližoj epidemiološkoj službi J.U. Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili putem telefona:
+387 33 622 028, 667 691


Deset zlatnih pravila za sigurnu pripremu hrane (WHO)


Juni

06

2017

UŠI U KOSI - Informacija za roditelje

Uši su sitni paraziti koji žive samo u ljudskoj kosi. Brzo se kreću po glavi, pričvršćujući se s vlasi na vlas. Čvrsto se priljube, pa ih se teško skida s vlasišta i iz kose.

Riješiti vas ušiju ne može niti ljekar epidemiolog, niti odgajiteljica u vrtiću, niti direktor i učitelj u školi, ukoliko sami ne napravite ono što trebate!!!!
Zadatak škole i vrtića je da obavijesti cijeli razred ili odgojnu skupinu o potrebi provođenja razušivanja svih članova te da, u saradnji sa epidemiologom, roditeljima podijeli

Ako ste u prilici da tražite informacije i savjete možete se obratiti najbližoj epidemiološkoj službi J.U. Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili putem telefona:
+387 33 622 028, 667 691


Pročitajte više


Juni

06

2017

Preporuke stanovništvu u slučaju
ekstremno visokih temperatura

Prethodnih godina uočava se trend porasta temperature u ljetnom razdoblju, što utiče na zdravstveno stanje stanovništva.
Pravovremene preventivne mjere mogu smanjiti broj oboljelih i umrlih od vrućina, što znači da treba biti spreman ublažiti moguće negativne posljedice po zdravlje i pravovremeno djelovati.

Cijelo vrijeme dok traju velike vrućine pridržavajte se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova koje informiraju javnost putem medija (radija, TV, interneta).


Preporuke, praktični savjeti


Juni

05

2017

Ujedi i zaštita od zmija

Svi koji borave u prirodi i pored vode trebaju biti oprezni, jer i zmije biraju takva mjesta.

U BiH postoji više vrsta ove otrovnice: obična šarka, crna šarka, bosanski šargan, planinska šarka.

Što raditi ako vas ugrize zmija?


Ako se ipak, bez obzira na sve pokušaje da se zaštitite od zmija, dogodi ugriz, treba pokušati ostati miran, bez panike, u suprotnom se samo može pogoršati situacija. U slučaju ugriza, savjetuje se, taj dio tjela imobilisati, ne podvezivati, ne vršiti nikakvu intervenciju na rani, maksimalno smanjiti fizičko kretanje i na najbrži mogući način izvršiti transport u najbližu zdravstvenu ustanovu. Dobro bi bilo zapamtiti izgled zmije, te na taj način pomoći u izboru protivotrova.

Uspjeh izlječenja zavisi od vrste zmije, vremena dolaska do zdravstvene ustanove, kao i intenziteta ugriza.

Ako ste u prilici da tražite informacije i savjete možete se obratiti najbližoj epidemiološkoj službi J.U. Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili putem telefona:
+387 33 622 028, 667 691


Pročitajte više


Maj

30

2017

RECI NE DUHANU
ZAŠTITI ZDRAVLjE, SMANjI SIROMAŠTVO I UNAPRIJEDI RAZVOJ

Svake godine 31. maja, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obilježavaju Svjetski dan bez duhana, ističu zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duhana i zalažu se za djelotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duhana.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana bez duhana 2017 je „Duhan – prijetnja razvoju“.

Pročitajte višeMaj

30

2017

Informacija za javnost

U mjesecu maju 2017.godine ispitano je ukupno šesnaest (16) uzoraka vode iz distributivne mreže krajnjeg korisnika Sarajevskog gradskog vodovoda. Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških, hemijskih i organoleptičkih osobina vode za piće iz distributivne mreže Sarajevskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača svi uzorci ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12).

Tabelarni prikaz rezultata mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza uzoraka vode iz vode iz mreže Sarajevskog gradskog vodovoda za maj, 2017. godine


Maj

09

2017

Šetnja za zdravlje - Obilježavanje
Dana Kantona Sarajevo

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u sklopu obilježavanja Dana Kantona Sarajevo, kao jedan od učesnika manifestacije organizovao je „Šetnju za zdravlje“ kao aktivnost promocije zdravlja – fizička aktivnost za učenike osnovnih škola „ Grbavica I“ i „Grbavica II“ i korisnika Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo. Učesnicima šetnje su podijeljeni prigodni posteri i lifleti o značaju fizičke aktivnosti.


Šetnja je održana u utorak, 9. maja ove godine na Vilsonovim šetalištem.
Općina Novo Sarajevo podržala je navedenu akciju, a šetnji su se pridružili građani i načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo.


April

21

2017

Informacija za javnost

U mjesecu aprilu 2017. godine ispitano je ukupno (14) uzoraka vode iz distributivne mreže krajnjeg korisnika Sarajevskog gradskog vodovoda.
Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških, hemijskih i organoleptičkih osobina vode za piće iz distributivne mreže Sarajevskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača i sirove vode, svi uzorci ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10.).

Tabelarni prikaz rezultata mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza uzoraka vode iz vode iz mreže Sarajevskog gradskog vodovoda za april, 2017. godine


April

07

2017
Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 07.04 2017.godine
Okrugli stol - "Rana intervencija Depresija i mladi : model funkcionalnog referalnog sistema u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti"

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, J.U. Zavod za javno zdravstvo KS, u saradnji sa Javnom ustanovom Dom zdravlja KS i Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, organizirao je okrugli stol na temu “Rana intervencija depresija i mladi - model funkcionalnog referalnog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“.
Ove godine SZO ovaj značajan datum posvetila je depresiji. Javna svjesnost o ovom značajnom problemu vezanom za mentalno zdravlje podiže se u cijelom svijetu sa Porukom SZO:“Depresija – razgovarajmo“.

Pročitajte više


April

05

2017

Informacija za javnost

U mjesecu martu 2017. godine ispitano je ukupno (14) uzoraka vode iz distributivne mreže krajnjeg korisnika Sarajevskog gradskog vodovoda.
Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških, hemijskih i organoleptičkih osobina vode za piće iz distributivne mreže Sarajevskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača i sirove vode, svi uzorci ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10.).

Tabelarni prikaz rezultata mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza uzoraka vode iz vode iz mreže Sarajevskog gradskog vodovoda za mart 2017. godine


Februar

16

2017

J.U.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prvi je zavod u Federaciji BiH, koji je akreditiran i sertificiran od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ)

15.02.2017. godine, u hotelu Hollywood na Ilidži, J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je organizovao prigodnu proslavu nakon sertifikacije i akreditacije za sigurnost i kvalitet u zdravstvu.
Događaju su prisustvovali ugledni javnozdravstveni radnici, predstavanici kantonalnih zavoda za javno zdravstvo iz FBiH, kolege zdravstveni profesionalci, menadžment i uposlenici zavoda te predstavnici lokalnih medija.Direktorica Zavoda, Dr.sci.med. Snježana Balta, primarius, je dobitnica priznanja za izvrsnost u kategoriji zdravstveni menadžer na AKAZ-ovim Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH, održanim proteklog decembra 2016. godine, koje joj je ovom prilikom uručeno.

Pročitajte više


Februar

10

2017

Informacija za javnost

U sklopu svoje djelatnosti Zavod vrši ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode u našim akreditiranim laboratorijama na mikrobiološke i fizičko hemijske parametre putem kontrolnog praćenja i prema indikacijama ispitivanjem indikatorskih parametara zdravstvene ispravnosti vode prema važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Naše terenske i laboratorijske ekipe od početka redukcija, provode pojačan monitoring u skladu sa kapacitetima, te Vas obavještavamo da će se i u budućnosti vršiti pojačan nadzor, a sve u cilju zaštite zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo.
Posljednja uzorkovanje urađeno je u srijedu 08.02.2017.godine te je uzeto ukupno 30 uzoraka vode iz gradskog vodovoda, istočišta kod krajnjeg korisnika kao i iz bunara Sokolović Kolonija koji sadrži sirovu, netretiranu vodu.
Prema rezultatima ispitivanja praćenih indikatorskih parametara i putem kontrolnog praćenja potvrđujemo da su svi uzeti uzorci uredni.

Informacija za javnost


Januar

30

2017

Informacija za javnost

Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da je došlo do porasta koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama.


Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 29.01.2017.godine iznose:

- Automatska stanica – Vijećnica 138 µg/m3

- Automatska mobilna stanica – Ilidža 275 µg/m3

- Automatska stanica – Otoka 271 µg/m3

- Automatska stanica –Bjelave 182 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom)

Koncentracije sumpor dioksida i azot dioksida su na mjernoj stanici Otoka prešle dozvoljene dnevne tolerantne vrijednosti za protekli dan.

Trendovi za 30.01.2017. pokazuju vrijednosti koncentracija PM10 ali i ostalih polutanata su i danas izrazito visoki sa aspekta mogućeg negativnog uticaja na zdravlje građana.


Preporuke za stanovništvo su da smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru za ovaj period povišenih koncentracija u toku čitavog perioda dana.
Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Informacija za javnost


Januar

09

2017

Informacija za javnost

Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da je došlo do porasta koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama.


Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 08.01.2017. iznose:

- Automatska stanica –Vijećnica 84 µg/m3

- Automatska mobilna stanica –Ilidža 234 µg/m3

- Automatska stanica –Otoka 204 µg/m3

- Automatska stanica –Bjelave 160 µg/m3.

Zabilježena su prekoračenja dnevnih tolerantnih vrijednosti za sumpor dioksid na stanici Otoka (143.9 µg/m3).

Trendovi za 09.01.2017. pokazuju daljnji rast vrijednosti koncentracija PM10 ali i ostalih polutanata koji su i danas izrazito visoki sa aspekta mogućeg nepovoljnog uticaja na zdravlje građana.

Koncentracije azot dioksida su ispod graničnih vrijednosti.


Preporuke za stanovništvo su da maksimalno smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru za ovaj period povišenih koncentracija u toku čitavog dana. Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike. Napominjemo da, nije preporučljivo ni u kom slučaju izlaganje u uslovima ekstremno niskih temperatura i visokih koncentracija sumpordioksida i lebdećih čestica koje u zajedničkom djelovanju mogu ostaviti značajnije negativne posljedice na zdravlje. Apelujemo na građane da svojim odgovornim ponašanjem učine maksimum da zaštite svoje i zdravlje svih građana Kantona Sarajevo jer je moguć daljnji rast zagađenja zraka u narednih nekoliko dana.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Informacija za javnost

Preventivne mjere zaštite i zdravstvene preporuke u slučaju aerozagađenja

Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo


    Politika kvalieta

    Rukovodstvo Zavoda utvrđuje Politiku kvaliteta laboratorija, usklađenu s Politikom kvaliteta Zavoda, radi osiguranja da usluge ispitivanja, koje pruža, ispunjavaju iskazane i realne zahtjeve kupaca, kao i važećih zakona i propisa ...

Kontakt informacije:

Adresa: Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, Sarajevo
Telefon/Fax : +38733627889, +38733624470

Back to Top