Za potpunu funkcionalnost ove stranice potrebno je uključiti JavaScript. Ovdje se nalaze upute kako omogućiti JavaScript u vašem web pregledniku

Poštovani građani!

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova kojoj je glavni sadržaj rada javnozdravstvena djelatnost što znači da kroz prevenciju i promociju zdravlja brine o zdravlju naroda, a ne pojedinca.


Direktorica
Dr.sci.med Snježana Balta, primarius

MISIJA

Naša misija je očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva putem organizovanih sveobuhvatnih javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na fizičko i mentalno zdravlje ljudi, očuvanje životne okoline, sprječavanje pojave faktora rizika za nastanak bolesti i povreda na temelju javnozdravstvenih procedura usmjerenih na promociju zdravlja, prevenciju bolesti i poboljšanje kvaliteta života.


VIZIJA

Ostvariti lidersku ulogu u javnom zdravstvu kroz kontinuirani razvoj profesionalnih znanja, vještina i javnozdravstvenih tehnologija, kontinirano unapređenje kvaliteta svih procesa u organizaciji i radu u cilju permanentnog pružanja visoko kvalitetnih javnozdravstvenih usluga usmjerenih na unaprjeđenje zdravlja i povećanje kvalitete života stanovništva Kantona Sarajevo.

Ova politika utvrđuje odgovornost za uspostavljanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom u
J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo s osnovnim ciljem postizanja zadovoljstva korisnika usluga Zavoda.

Opšti ciljevi kvaliteta su:

a.Uspostavljanje i poboljšavanje efektivnog sistema upravljanja kvalitetom,

b.Postizanje i održavanje potrebnog nivoa kvaliteta usluga, procesa i organizacije radi povećanja zadovoljstva korisnika usluga i drugih interesnih grupa,

c.Stalno usaglašavanje sa relevantnim zakonima, propisima i standardima zaštite zdavlja i sigurnosti ljudi,

d.Razvoj i poboljšavanje povjerljivosti u realizaciji usluga radi osiguranja privatnosti podataka i informacija korisnika usluga i podizanja nivoa odgovornosti za čuvanje tajnosti podataka i informacija.


Odgovornost rukovodstva Zavoda je da primjenjuje i održava politiku kvaliteta. Politika kvaliteta podrazumijeva opredjeljenje za stalno poboljšanje, ispunjavanje zahtjeva i očekivanja korisnika, zaposlenika, dobavljača, društva i Kantona Sarajevo.
Rukovodstvo Zavoda je opredijeljeno da politiku kvaliteta usaglašava sa novim standardima kvaliteta i na taj način stalno stvara uslove za kontinuirano poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom.

Ovu politiku kvaliteta poznaju, razumiju i ostvaruju svi zaposleni u Zavodu.
Rukovodstvo Zavoda stalno kritički preispituje, ocjenjuje i prilagođava politiku kvaliteta u skladu sa realnim zahtjevima, potrebama i očekivanjima korisnika usluga i drugih interesnih grupa.

Zavod ispunjava zahtjeve korisnika pružanjem usluga izvrsnog kvaliteta u dogovorenim rokovima i uslovima.

Aktuelnosti

April

21

2017

Informacija za javnost

U mjesecu aprilu 2017. godine ispitano je ukupno (14) uzoraka vode iz distributivne mreže krajnjeg korisnika Sarajevskog gradskog vodovoda.
Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških, hemijskih i organoleptičkih osobina vode za piće iz distributivne mreže Sarajevskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača i sirove vode, svi uzorci ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10.).

Tabelarni prikaz rezultata mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza uzoraka vode iz vode iz mreže Sarajevskog gradskog vodovoda za april, 2017. godine


April

07

2017
Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 07.04 2017.godine
Okrugli stol - "Rana intervencija Depresija i mladi : model funkcionalnog referalnog sistema u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti"

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, J.U. Zavod za javno zdravstvo KS, u saradnji sa Javnom ustanovom Dom zdravlja KS i Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, organizirao je okrugli stol na temu “Rana intervencija depresija i mladi - model funkcionalnog referalnog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“.
Ove godine SZO ovaj značajan datum posvetila je depresiji. Javna svjesnost o ovom značajnom problemu vezanom za mentalno zdravlje podiže se u cijelom svijetu sa Porukom SZO:“Depresija – razgovarajmo“.

Pročitajte više


April

05

2017

Informacija za javnost

U mjesecu martu 2017. godine ispitano je ukupno (14) uzoraka vode iz distributivne mreže krajnjeg korisnika Sarajevskog gradskog vodovoda.
Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških, hemijskih i organoleptičkih osobina vode za piće iz distributivne mreže Sarajevskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača i sirove vode, svi uzorci ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10.).

Tabelarni prikaz rezultata mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza uzoraka vode iz vode iz mreže Sarajevskog gradskog vodovoda za mart 2017. godine


Februar

16

2017

J.U.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prvi je zavod u Federaciji BiH, koji je akreditiran i sertificiran od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ)

15.02.2017. godine, u hotelu Hollywood na Ilidži, J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je organizovao prigodnu proslavu nakon sertifikacije i akreditacije za sigurnost i kvalitet u zdravstvu.
Događaju su prisustvovali ugledni javnozdravstveni radnici, predstavanici kantonalnih zavoda za javno zdravstvo iz FBiH, kolege zdravstveni profesionalci, menadžment i uposlenici zavoda te predstavnici lokalnih medija.Direktorica Zavoda, Dr.sci.med. Snježana Balta, primarius, je dobitnica priznanja za izvrsnost u kategoriji zdravstveni menadžer na AKAZ-ovim Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH, održanim proteklog decembra 2016. godine, koje joj je ovom prilikom uručeno.

Pročitajte više


Februar

10

2017

Informacija za javnost

U sklopu svoje djelatnosti Zavod vrši ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode u našim akreditiranim laboratorijama na mikrobiološke i fizičko hemijske parametre putem kontrolnog praćenja i prema indikacijama ispitivanjem indikatorskih parametara zdravstvene ispravnosti vode prema važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Naše terenske i laboratorijske ekipe od početka redukcija, provode pojačan monitoring u skladu sa kapacitetima, te Vas obavještavamo da će se i u budućnosti vršiti pojačan nadzor, a sve u cilju zaštite zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo.
Posljednja uzorkovanje urađeno je u srijedu 08.02.2017.godine te je uzeto ukupno 30 uzoraka vode iz gradskog vodovoda, istočišta kod krajnjeg korisnika kao i iz bunara Sokolović Kolonija koji sadrži sirovu, netretiranu vodu.
Prema rezultatima ispitivanja praćenih indikatorskih parametara i putem kontrolnog praćenja potvrđujemo da su svi uzeti uzorci uredni.

Informacija za javnost


Januar

30

2017

Informacija za javnost

Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da je došlo do porasta koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama.


Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 29.01.2017.godine iznose:

- Automatska stanica – Vijećnica 138 µg/m3

- Automatska mobilna stanica – Ilidža 275 µg/m3

- Automatska stanica – Otoka 271 µg/m3

- Automatska stanica –Bjelave 182 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom)

Koncentracije sumpor dioksida i azot dioksida su na mjernoj stanici Otoka prešle dozvoljene dnevne tolerantne vrijednosti za protekli dan.

Trendovi za 30.01.2017. pokazuju vrijednosti koncentracija PM10 ali i ostalih polutanata su i danas izrazito visoki sa aspekta mogućeg negativnog uticaja na zdravlje građana.


Preporuke za stanovništvo su da smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru za ovaj period povišenih koncentracija u toku čitavog perioda dana.
Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Informacija za javnost


Januar

09

2017

Informacija za javnost

Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da je došlo do porasta koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama.


Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 08.01.2017. iznose:

- Automatska stanica –Vijećnica 84 µg/m3

- Automatska mobilna stanica –Ilidža 234 µg/m3

- Automatska stanica –Otoka 204 µg/m3

- Automatska stanica –Bjelave 160 µg/m3.

Zabilježena su prekoračenja dnevnih tolerantnih vrijednosti za sumpor dioksid na stanici Otoka (143.9 µg/m3).

Trendovi za 09.01.2017. pokazuju daljnji rast vrijednosti koncentracija PM10 ali i ostalih polutanata koji su i danas izrazito visoki sa aspekta mogućeg nepovoljnog uticaja na zdravlje građana.

Koncentracije azot dioksida su ispod graničnih vrijednosti.


Preporuke za stanovništvo su da maksimalno smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru za ovaj period povišenih koncentracija u toku čitavog dana. Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike. Napominjemo da, nije preporučljivo ni u kom slučaju izlaganje u uslovima ekstremno niskih temperatura i visokih koncentracija sumpordioksida i lebdećih čestica koje u zajedničkom djelovanju mogu ostaviti značajnije negativne posljedice na zdravlje. Apelujemo na građane da svojim odgovornim ponašanjem učine maksimum da zaštite svoje i zdravlje svih građana Kantona Sarajevo jer je moguć daljnji rast zagađenja zraka u narednih nekoliko dana.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Informacija za javnost

Preventivne mjere zaštite i zdravstvene preporuke u slučaju aerozagađenja

Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo


    Politika kvalieta

    Rukovodstvo Zavoda utvrđuje Politiku kvaliteta laboratorija, usklađenu s Politikom kvaliteta Zavoda, radi osiguranja da usluge ispitivanja, koje pruža, ispunjavaju iskazane i realne zahtjeve kupaca, kao i važećih zakona i propisa ...

Kontakt informacije:

Adresa: Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, Sarajevo
Telefon/Fax : +38733627889, +38733624470

Back to Top