Za potpunu funkcionalnost ove stranice potrebno je uključiti JavaScript. Ovdje se nalaze upute kako omogućiti JavaScript u vašem web pregledniku

Poštovani građani!

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova kojoj je glavni sadržaj rada javnozdravstvena djelatnost što znači da kroz prevenciju i promociju zdravlja brine o zdravlju naroda, a ne pojedinca.


Direktorica
Dr.sci.med Snježana Balta, primarius

MISIJA

Naša misija je očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva putem organizovanih sveobuhvatnih javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na fizičko i mentalno zdravlje ljudi, očuvanje životne okoline, sprječavanje pojave faktora rizika za nastanak bolesti i povreda na temelju javnozdravstvenih procedura usmjerenih na promociju zdravlja, prevenciju bolesti i poboljšanje kvaliteta života.


VIZIJA

Ostvariti lidersku ulogu u javnom zdravstvu kroz kontinuirani razvoj profesionalnih znanja, vještina i javnozdravstvenih tehnologija, kontinirano unapređenje kvaliteta svih procesa u organizaciji i radu u cilju permanentnog pružanja visoko kvalitetnih javnozdravstvenih usluga usmjerenih na unaprjeđenje zdravlja i povećanje kvalitete života stanovništva Kantona Sarajevo.

Ova politika utvrđuje odgovornost za uspostavljanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom u
J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo s osnovnim ciljem postizanja zadovoljstva korisnika usluga Zavoda.

Opšti ciljevi kvaliteta su:

a.Uspostavljanje i poboljšavanje efektivnog sistema upravljanja kvalitetom,

b.Postizanje i održavanje potrebnog nivoa kvaliteta usluga, procesa i organizacije radi povećanja zadovoljstva korisnika usluga i drugih interesnih grupa,

c.Stalno usaglašavanje sa relevantnim zakonima, propisima i standardima zaštite zdavlja i sigurnosti ljudi,

d.Razvoj i poboljšavanje povjerljivosti u realizaciji usluga radi osiguranja privatnosti podataka i informacija korisnika usluga i podizanja nivoa odgovornosti za čuvanje tajnosti podataka i informacija.


Odgovornost rukovodstva Zavoda je da primjenjuje i održava politiku kvaliteta. Politika kvaliteta podrazumijeva opredjeljenje za stalno poboljšanje, ispunjavanje zahtjeva i očekivanja korisnika, zaposlenika, dobavljača, društva i Kantona Sarajevo.
Rukovodstvo Zavoda je opredijeljeno da politiku kvaliteta usaglašava sa novim standardima kvaliteta i na taj način stalno stvara uslove za kontinuirano poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom.

Ovu politiku kvaliteta poznaju, razumiju i ostvaruju svi zaposleni u Zavodu.
Rukovodstvo Zavoda stalno kritički preispituje, ocjenjuje i prilagođava politiku kvaliteta u skladu sa realnim zahtjevima, potrebama i očekivanjima korisnika usluga i drugih interesnih grupa.

Zavod ispunjava zahtjeve korisnika pružanjem usluga izvrsnog kvaliteta u dogovorenim rokovima i uslovima.

Aktuelnosti

Februar

10

2017

Informacija za javnost

U sklopu svoje djelatnosti Zavod vrši ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode u našim akreditiranim laboratorijama na mikrobiološke i fizičko hemijske parametre putem kontrolnog praćenja i prema indikacijama ispitivanjem indikatorskih parametara zdravstvene ispravnosti vode prema važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Naše terenske i laboratorijske ekipe od početka redukcija, provode pojačan monitoring u skladu sa kapacitetima, te Vas obavještavamo da će se i u budućnosti vršiti pojačan nadzor, a sve u cilju zaštite zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo.
Posljednja uzorkovanje urađeno je u srijedu 08.02.2017.godine te je uzeto ukupno 30 uzoraka vode iz gradskog vodovoda, istočišta kod krajnjeg korisnika kao i iz bunara Sokolović Kolonija koji sadrži sirovu, netretiranu vodu.
Prema rezultatima ispitivanja praćenih indikatorskih parametara i putem kontrolnog praćenja potvrđujemo da su svi uzeti uzorci uredni.

Informacija za javnost


Januar

30

2017

Informacija za javnost

Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da je došlo do porasta koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama.


Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 29.01.2017.godine iznose:

- Automatska stanica – Vijećnica 138 µg/m3

- Automatska mobilna stanica – Ilidža 275 µg/m3

- Automatska stanica – Otoka 271 µg/m3

- Automatska stanica –Bjelave 182 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom)

Koncentracije sumpor dioksida i azot dioksida su na mjernoj stanici Otoka prešle dozvoljene dnevne tolerantne vrijednosti za protekli dan.

Trendovi za 30.01.2017. pokazuju vrijednosti koncentracija PM10 ali i ostalih polutanata su i danas izrazito visoki sa aspekta mogućeg negativnog uticaja na zdravlje građana.


Preporuke za stanovništvo su da smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru za ovaj period povišenih koncentracija u toku čitavog perioda dana.
Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Informacija za javnost


Januar

09

2017

Informacija za javnost

Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da je došlo do porasta koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama.


Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 08.01.2017. iznose:

- Automatska stanica –Vijećnica 84 µg/m3

- Automatska mobilna stanica –Ilidža 234 µg/m3

- Automatska stanica –Otoka 204 µg/m3

- Automatska stanica –Bjelave 160 µg/m3.

Zabilježena su prekoračenja dnevnih tolerantnih vrijednosti za sumpor dioksid na stanici Otoka (143.9 µg/m3).

Trendovi za 09.01.2017. pokazuju daljnji rast vrijednosti koncentracija PM10 ali i ostalih polutanata koji su i danas izrazito visoki sa aspekta mogućeg nepovoljnog uticaja na zdravlje građana.

Koncentracije azot dioksida su ispod graničnih vrijednosti.


Preporuke za stanovništvo su da maksimalno smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru za ovaj period povišenih koncentracija u toku čitavog dana. Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike. Napominjemo da, nije preporučljivo ni u kom slučaju izlaganje u uslovima ekstremno niskih temperatura i visokih koncentracija sumpordioksida i lebdećih čestica koje u zajedničkom djelovanju mogu ostaviti značajnije negativne posljedice na zdravlje. Apelujemo na građane da svojim odgovornim ponašanjem učine maksimum da zaštite svoje i zdravlje svih građana Kantona Sarajevo jer je moguć daljnji rast zagađenja zraka u narednih nekoliko dana.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Informacija za javnost

Preventivne mjere zaštite i zdravstvene preporuke u slučaju aerozagađenja

Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo


Decembar

25

2016

Informacija za javnost

Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da je došlo do porasta koncentracije PM 10 na svim praćenim lokacijama. Na osnovu mjerenja i prognoze vremenskih uslova ali i stepena ugroženosti zdravlja stanovništva Operativni štab je proglasio epizodu ¨UZBUNE¨ za područje Kantona Sarajevo.


Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM 10 za 24.12.2016. iznose:

- Automatska stanica – Vijećnica 337 µg/m 3

- Automatska mobilna stanica – Ilidža 494 µg/m 3

- Automatska stanica – Otoka 442 µg/m 3 (mikrograma po metru kubnom).


Koncentracije sumpor dioksida i azot dioksida su na mjernoj stanici Otoka prešle dozvoljene dnevne tolerantne vrijednosti za protekli dan. Trendovi za 25.12.2016. pokazuju vrijednosti koncentracija PM 10 ali i ostalih polutanata su i danas izrazito visoki sa aspekta uticaja na zdravlje građana.


Preporuke za stanovništvo su da maksimalno smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru za ovaj period povišenih koncentracija u toku čitavog perioda dana. Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike. Napominjemo da su vrijednosti izrazito visoke. Izlaganje iznimno visokim koncentracijama može imati ozbiljne negativne posljedice na zdravlje ne samo ugroženih populacija stanovništva već i na zdravlje zdrave populacije.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Informacija za javnost


Decembar

23

2016

Saopštenje za javnost

Svjedoci smo ovih dana pojava različitih tumačenja stanja kvaliteta zraka preko različitih interpretacija u medijima do proglašenja Sarajeva najzagađenijim gradom u Bosni i Hercegovini putem indeksiranja kvaliteta zraka u gradovima BiH. Svjesni smo da je potrebno skrenuti pažnju javnosti i institucija na stanje kvaliteta zraka i da zaista ima prostora za poboljšanja ali nekada načini nisu ispravni i vode do dezinformisanosti javnosti.
J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je ovlaštena institucija zadužena za monitoring kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo. Pročitaj više


Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo:
U skladu sa novim Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS:
Donešena Naredba kojom se potvrđuje nastavak Prve epizode "Pripravnost"


Decembar

23

2016

Tabelarni prikaz rezultata mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza uzoraka vode iz mreže Sarajevskog gradskog vodovoda za mjesec decembar 2016. godine

U mjesecu decembru 2016.godine ispitano je ukupno šesnaest (16) uzorka vode iz distributivne mreže krajnjeg korisnika Sarajevskog gradskog vodovoda.
Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških, hemijskih i organoleptičkih osobina vode za piće iz distributivne mreže Sarajevskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača svi uzorci ODGOVARAJU propisima koje propisuje Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10.). Pročitaj više


Decembar

06

2016

Informacija za javnost

Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da je došlo do porasta koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama. Prema sinoptičkoj prognozi do nedjelje 11.12. se očekuje relativno stabilno vrijeme koje može dovesti do daljnjeg nakupljanja zagađujućih materija u zraku.


Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 05.12.2016.iznose:

- Automatska stanica – Bjelave 134 µg/m3

- Automatska stanica – Vijećnica 130 µg/m3

- Automatska stanica – Otoka 168 µg/m3

- Automatska mobilna stanica – Ilidža 169 µg/m3(mikrograma po metru kubnom).


Praćene koncentracije tokom današnjeg dana (05.12.2016.) ukazuju na daljnji trend rasta koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama.


Preporuke za stanovništvo su da smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru za ovaj period povišenih koncentracija što se naročito odnosi na jutranje i večernje sate. Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike. Detaljne preporuke za stanovništvo nalaze se objavljene na web stranici J.U. Zavod za javno zdravstvo KS (www.zzjzks.ba).


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Informacija za javnost


Novembar

27

2016

Informacija za javnost

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo („Sl.novine KS“ broj 3/14 i 51/15) saopštava da su, praćenjem vrijednosti zagađujućih materija u zraku putem automatske stanice za monitoring kvaliteta zraka Bjelave, zabilježene izrazito visoke koncentracije čvrstih čestica u zraku PM10, koje su prekoračile tolerantne vrijednosti propisane Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine FBiH“ broj: 01/12).


Analizatori za praćenje koncentracije PM10 čestica na ostalim automatskim stanicama u Kantonu Sarajevo su, zbog kvara, izvan funkcije.
Vrijednosti ostalih zagađujući materija su u dozvoljenim granicama.
Danas je uslijed kiše i vjetra zabilježen značajan pad vrijednosti ovog polutanta. Mjerenja do 16,00 sati pokazuju dnevni prosjek od 62,6 µg/m 3.


Prema prognozi Federalnog hidrometerološkog zavoda za sarajevsku kotlinu u večernjim satima se očekuje stabilno vrijeme sa temperaturnom inverzijom, koje će uzrokovati rast koncentracija PM10 .Trajanje stabilne vremenske situacije se predviđa do kraja sutrašnjeg dana, kada se očekuje pojava jačeg vjetra koji će očistiti zrak u kotlini.

Preporuke za stanovništvo:
Smanjiti kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru u periodu povišenih koncentracija čestica prašine.
Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.


Novembar

26

2016

Informacija za javnost

Rezultati mjerenja na automatskoj stanici Bjelave pokazuje da je došlo do značajnog porasta koncentracija PM 10 u posljednja dva dana. Slaba kiša koja pada u posljednjih 24 časa ne smanjuje u dovoljnoj mjeri koncentracije ovog polutanta. Analizatori za mjerenje koncentracija PM 10 na ostalim stanicama su trenutno van funkcije i čeka se njihov servis.


Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 25.11.2016. iznose:

- automatska stanica ¨Bjelave¨ 102 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom).


Praćene koncentracije tokom današnjeg dana (26.11.2016.) ukazuju na daljnji trend rasta koncentracije PM10.


Preporuke za stanovništvo su da smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru za ovaj period povišenih koncentracija čestica prašine. Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Informacija za javnost


Novembar

17

2016

Informacija za javnost

Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da je došlo do porasta koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama. Prema sinoptičkoj prognozi do subote 19.11. se očekuje relativno stabilno vrijeme koje može dovesti do daljnjeg nakupljanja zagađujućih materija u zraku.


Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 16.11.2016. iznose:

- poluautomatska stanica ¨Otoka¨ 159 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom),

- automatska stanica ¨Vijećnica¨ 106 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom),

- automatska stanica ¨Bjelave¨ 75 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom).


Praćene koncentracije tokom današnjeg dana (17.11.2016.) ukazuju na daljnji trend rasta koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.


Informacija za javnost


Novembar

04

2016

Održane edukacije za uposlenike Zavoda


U J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, održane edukacije za uposlenike Zavoda na teme "Komunikacija između zdravstvenih radnika i pacijenata" i "Komunikacija sa pacijentima sa invaliditetom".

Ovo je početak edukativnih aktivnosti službe Socijalne medicine sa organizacijom zdravstva i zdravstvenom informatikom, koja će nastaviti sa edukativnim aktivnostima za uposlenike drugih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo.
pdf

Komunikacija sa pacijentima sa invaliditetomOktobar

05

2016

Svjetska sedmica dojenja 2016. godine


Danas je J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, kao ustanova koja se bavi organizacijom i provođenjem aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenim odgojem stanovništva, obilježio Svjetsku sedmicu dojenja ispred Katedrale podjelom edukativno-promotivnog materijala i razgovarajući sa majkama dojiljama i trudnicama o prednostima ishrane majčinim mlijekom i povezanosti dojenja sa Globalnim ciljevima održivog razvoja.


Ovogodišnju Svjetsku sedmicu dojenja J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo obilježava u suradnji sa Udruženjem za unapređenje dojenja i Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH.

Liflet - Dojenje, ključ održivog razvoja

Pročitajte više


Avgust

12

2016

Poziv na druženje, PriroDan sajam
pod nazivom ¨U zdravom tijelu zdrav vazduh¨


Dana 17.08.2016. u Vilsonovom šetalištu lokacija Ars Aevi u okviru dešavanja Sarajevo Film Festivala održava se PriroDan sajam pod nazivom ¨U zdravom tijelu zdrav vazduh¨ posvećen čistom vazduhu.

PriroDan-program


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo planira osim učešća u panel diskusiji na temu kvaliteta zraka dati svoj doprinos kroz prezentanciju građanima rada mobilne stanice. Djelatnici Zavoda će napraviti u okviru postavljenog štanda prezentaciju rada naše ustanove na prevenciji i zaštiti zdravlja građana kada su pitanju javno zdravstveni problemi kroz razgovore o aktuelnim temama i distribuciju pamfleta.
Osim Zavoda, planira se učešće i Federalnog Hidrometerološkog zavoda, UNDP-a, Slow Food BiH, Udruženja pedagoga tehničke kulture i Udruženja mladih tehničara, AIESEC, Next Bike sa takmičenjem u najsporijoj vožnji biciklom, J.U. Zaštićena područja Kantona Sarajevo i mnogi drugi.

Dođite da se družimoJuli

26

2016

Informacija za javnost

Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da je došlo do porasta koncentracije PM 10 tokom 23.07.2016 god. na 24.07.2016 god. na praćenim lokacijama.


Izmjerene vrijednosti koncentracija PM 10 za 25.07.2016. iznose:

- poluautomatska stanica ¨Otoka¨ 30 µg/m 3 (mikrograma po metru kubnom)

- automatska stanica ¨Vijećnica¨ 66 µg/m 3 (mikrograma po metru kubnom).


Zabilježeno je prekoračenje tolerantne granične vrijednosti od 62,5 ug/m 3 za koncentraciju PM 10 na lokaciji ¨Vijećnica¨ ali ne i na lokalitetu ¨Otoka¨ za dane 24. i 25.07.2016 god.

Ostali praćeni parametri za ovaj period ne bilježe prekoračenja za tolerantne satne niti dnevne vrijednosti propisane Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Sl.novine FBiH br.: 01/12“ od 06.01.2012. godine).


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.


Informacija za javnost


Juli

25

2016

Izvještaj o ispitivanju kvaliteta i zagađenosti vode
u rijekama Kantona Sarajevo, juli 2016.g.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je u sklopu svojih redovnih aktivnosti, a iz preventivno-zdravstvenih razloga izvršio ispitivanje kvaliteta vode u vodotocima Kantona Sarajevo. Osnovni cilj je ispitivanje kvaliteta i zagađenosti vode u rijekama Kantona Sarajevo, kao i da se stvori uvid u mogućnost korištenja ovih voda za kupanje i rekreaciju građana.


Pročitajte više

Juni

21

2016

Kako možemo utjecati na smanjenje broja komaraca
u našoj okolini i mjere individualne zaštite

Za razvoj komaraca neophodna je voda, zato je, u borbi protiv komaraca, najvažnije uklanjati sva mjesta sa stajaćom vodom. Građani mogu značajno povećati efikasnost programa i smanjiti primjenu insekticida uklanjanjem legla komaraca. Oko kuće i u okolišu nepažnjom stvaramo uslove za razvoj komaraca. Zbog toga je najdjelotvorniji način borbe protiv komaraca pronaći i ukloniti mjesta razvoja komaraca, odnosno njihova legla.

Ako ste u prilici da tražite informacije i savjete možete se obratiti najbližoj epidemiološkoj službi J.U. Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili putem telefona:
+387 33 622 028, 667 691


Pročitajte više

Juni

20

2016

Preporuke stanovništvu u slučaju
ekstremno visokih temperatura

Toplotni udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog, često naglog, prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke temperature zraka okoline, odnosno vremenske pojave toplotnog vala.


Cijelo vrijeme dok traju velike vrućine pridržavajte se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova koje informiraju javnost putem medija (radija, TV, interneta).

Pročitajte više


Juni

18

2016

Ujedi i zaštita od zmija

Svi koji borave u prirodi i pored vode trebaju biti oprezni, jer i zmije biraju takva mjesta.

U BiH postoji više vrsta ove otrovnice: obična šarka, crna šarka, bosanski šargan, planinska šarka.

Što raditi ako vas ugrize zmija?


Ako se ipak, bez obzira na sve pokušaje da se zaštitite od zmija, dogodi ugriz, treba pokušati ostati miran, bez panike, u suprotnom se samo može pogoršati situacija. U slučaju ugriza, savjetuje se, taj dio tjela imobilisati, ne podvezivati, ne vršiti nikakvu intervenciju na rani, maksimalno smanjiti fizičko kretanje i na najbrži mogući način izvršiti transport u najbližu zdravstvenu ustanovu. Dobro bi bilo zapamtiti izgled zmije, te na taj način pomoći u izboru protivotrova.

Uspjeh izlječenja zavisi od vrste zmije, vremena dolaska do zdravstvene ustanove, kao i intenziteta ugriza.

Ako ste u prilici da tražite informacije i savjete možete se obratiti najbližoj epidemiološkoj službi J.U. Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili putem telefona:
+387 33 622 028, 667 691


Pročitajte više

Juni

13

2016

Kako se zaštiti od krpelja

Krpelji su parazitski nametnici koji mogu prenijeti razne bolesti, kako na životinje, tako i na ljude. Imaju osam nogu dugačkih po dva centimetra, žute ili smeđe boje su i ima ih oko 300 vrsta.
Krpelji povremeno borave na životinjama kojima sišu krv, koja im je potrebna za razvoj i razmnožavanje. Kada se nasišu krvi dobiju veličinu zrna graška.
Krpelji se zaraze prilikom hranjenja na šumskim životinjama, a zarazu mogu svojim ubodom prenijeti i na čovjeka, ako se on nađe u njihovom prirodnom okolišu.

Najizloženiji su ljudi koji profesionalno ili rekreativno borave u prirodi na područjima gdje postoje prirodna žarišta krpelja (šumari, šumski radnici, vojnici, planinari, lovci, izletnici, turisti).
Najčešće bolesti koje prenose krpelji na ljude su lajmska borelioza i virusni krpeljni meningoencefalitis.

Ako ste u prilici da tražite informacije i savjete možete se obratiti najbližoj epidemiološkoj službi J.U. Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili putem telefona:
+387 33 622 028, 667 691


Pročitajte više

Maj

31

2016

31. Maj 2016. Svjetski dan nepušenja
„Pripremite se za neprivlačna pakiranja“

Svake godine 31.05. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) obilježavanjem Svjetskog dana nepušenja želi da pošalje poruku i upozoriti na opasnost ovisnosti o nikotinu. Pušenje je drugi uzrok smrti, posmatrano u svjetskim razmjerima, odmah nakon povišenog pritiska, a odgovorno je za smrt jedne od deset odraslih osoba u svijetu.

Danas je pušenje duhana i duhanskih prerađevina, vodeća preventabilna epidemija s kojom se svjetsko stanovništvo suočava.

Ovogodišnji slogan SZO je „Pripremite se za neprivlačna pakiranja“.

Ciljevi običnog pakovanja su:
1. Smanjenje atraktivnosti duhanskih proizvoda;
2. Uklanjanje učinaka duhanskih ambalaža kao oblika oglašavanja i promocija;
3. Upućivanje na dizajn pakovanja koji može sugerisati da su neki proizvodi manje štetni od drugih;
4. Povećanje uočljivosti i učinkovitosti zdravstvenih upozorenja.Na Svjetski dan nepušenja J.U Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je ispred Doma zdravlja na Ilidži u periodu od 10-13 h. upriličio podjelu promotivnog materijala o štetnosti duhana i uticaju duhana i duhanskih proizvoda na zdravlje, a uposlenici Zavoda razgovarali sa građanima o značaju kampanje SZO vezano za ovaj dan i inicijativi o neprivlačnom jednostavnom pakiranju cigareta.


April

07

2016

7. April 2016. Svjetski dan zdravlja
„Zaustavimo dijabetes-pobijedimo bolest“

Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo obilježava u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta Sarajevo. U tom povodu organizovana je manifestacija pod motom „Pobijedimo dijabetes zajedno“ na Medicinskom fakultetu Sarajevo u amfiteatru „Akademik Sied Huković“ sa početkom u 12 sati.Učesnici manifestacije, pored Medicinskog fakulteta i J.U. Zavoda za javno zdravstvo KS, su Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Federalno ministarstvo zdravstva i AKAZ. J.U. Zavod za javno zdravstvo KS je odštampa plakat SZO za ovogodišnji Svjetski dan zdravlja pod motom „Zaustavimo dijabetes-pobijedimo bolest!“


Februar

02

2016

Zbog pada zagađujućih materija u zraku:
Ukinuta Prva epizoda „Pripravnost“ u Kantonu Sarajevo

S obzirom na to da je putem automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka zabilježen nagli pad vrijednosti čvrstih čestica u zraku - PM10 te da je, od Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u naredna tri dana prognozirana nestabilna vremenska situacija sa minimalnim šansama za pojavu temperaturne inverzije u sarajevskoj kotlini, te padavina uz umjeran vjetar promjenljivog smjera, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić je, u svojstvu predsjednika Operativnog štaba za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, donio Naredbu o ukidanju Prve epizode - PRIPRAVNOST u Kantonu Sarajevo.

Naredba je donesena na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor a podrazumijeva ukidanje svih mjera za Prvu epizodu definisanih Planom interventnih mjera koje su donešene 25.januara 2015.godine.


Januar

15

2016

Preporuke - EKSTREMNI VREMENSKI USLOVI

Javna ustanova "Zavod za javno zdravstvo Kanton Sarajevo" je izdao preporuke za ekstremne vremenske uslove
- Postupci u slučajevima jakih zima-ekstremno niskih temperatura (opća uputstva);

- Preporuke građanima u slučaju olujnog nevremena


Preporuke - EKSTREMNI VREMENSKI USLOVI


Januar

06

2016

Informacija za javnost

Izmjerene vrijednosti koncentracija PM10 za 05.01.2016. iznose:

- poluautomatska stanica "Otoka" 275.1 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom)
- mobilna stanica "Ilidža" 254.0 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom)

Praćene koncentracije tokom današnjeg dana (06.01.2016.) ukazuju na izrazit trend povećanja koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama.
Ostali praćeni parametri za ovaj period ne bilježe prekoračenja satnih vrijednosti predviđenih Planom interventnih mjera.

Molimo građane da u ovom periodu se pridržavaju zdravstvenih preporuka koje su objavljene u javnosti i na web stranici J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.
Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.
Potrebno je izbjegavati do promjene vremenske prognoze bilo kakvu aktivnost koja iziskuje boravak van zatvorenih prostora kao i fizičko- rekreativne aktivnosti.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.


Informacija za javnost


Januar

05

2016

Informacija za javnost

Izmjerene vrijednosti koncentracija PM10 za 04.01.2016. iznose:

- poluautomatska stanica "Otoka" 123.3 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom)
- mobilna stanica "Ilidža" 104.4 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom)

Praćene koncentracije tokom današnjeg dana (05.01.2016.) ukazuju na daljnji trend rasta koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama.
Ostali praćeni parametri za ovaj period ne bilježe prekoračenja satnih vrijednosti predviđenih Planom interventnih mjera. Vrijednosti koncentracija sumpor dioksida i azot dioksida ne bilježe prekoračenja tolerantne satne vrijednosti propisane Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl. list BiH broj: 01/12 od 06.01.2012. godine).

Preporuke za stanovništvo su da, bez obzira što se nisu stekli uslovi za proglašenje jedne od epizoda, smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru.
Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.


Informacija za javnost


    Politika kvalieta

    Rukovodstvo Zavoda utvrđuje Politiku kvaliteta laboratorija, usklađenu s Politikom kvaliteta Zavoda, radi osiguranja da usluge ispitivanja, koje pruža, ispunjavaju iskazane i realne zahtjeve kupaca, kao i važećih zakona i propisa ...

Kontakt informacije:

Adresa: Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, Sarajevo
Telefon/Fax : +38733627889, +38733624470

Back to Top